210521 Kare kiet in het riet

Kleinekarekiet200521

Kleinekarekiet200521A
* Kleine karekiet, Acrocephalus scirpaceus, European Reed Warbler, Rousserolle effarvatte, Teichrohrsänger *
Ze zijn klein, bruin zonder opvallende kenmerken en zijn laag in het riet vaak moeilijk zichtbaar.
Zonder het krassende liedje van kleine karekieten zouden de rietkragen maar saai zijn.
Overal waar maar een flinke pluk riet langs de waterkant staat, kun je ze zien en horen.
Hij dankt zijn naam aan zijn zang die met enige fantasie lijkt op ‘karrekarrekietkietkiet’.
Ze hebben een langere snavel dan de sterk gelijkende maar veel minder talrijke bosrietzanger.
Op de foto’s twee verschillende kleine karekieten woensdag langs de Zoetermeerse Noord-Aaplassen.

Tafeleenden200521
* Tafeleend, Aythya ferina, Pochard, Fuligule milouin, Tafelente *
Het krioelt overal van het jonge leven, zoals dit vrouwtje tafeleend met haar acht kuikens.

Nijlganzen200521
* Nijlgans, Alopochen aegyptiaca, Egyptian Goose, Ouette d’Égypte, Nilgans *
Jonge Nijlganzen kan je het hele jaar door zien: ze broeden dan ook van januari tot januari.
Deze periode vormt echter het hoogtepunt van hun broedseizoen. Meestal één of twee broedsels per jaar.

Huismus150521
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Jonge huismusjes komen regelmatig in onze kleine tuin (wel met veel groen) naar voedsel zoeken.

Gierzwaluw190521
* Gierzwaluw, Apus apus, Common Swift, Martinet noir, Mauersegler *
Karekieten in het riet, gierzwaluwen maken met hun striemende contactroep het luchtruim levendig.

Sintjacobsvlinder180521
* Sint-jacobsvlinder, Tyria jacobaeae, Cinnabar moth, Goutte de sang, Jakobskrautbär*
Sint-jacobsvlinder dinsdag in het Bentwoud.

Wolfspin180521
* Wolfspin spec, Lycosa indet, a wolf spider,_, Wolfspinne unbek *
Er moeten vele miljoenen wolfspinnen op onze aardbol rondkruipen. Loop maar ons op lage vegetatie,
en overal schieten de wolfspinnetjes weg. Of ze liggen op bladeren te zonnen. Talloze!
Vrouwtjes dragen de eicocons met zich mee aan de spintepels, zoals op deze foto in het Bentwoud.

Geelwangschildpad200521

Geelwang_Geelbuikschildpadden220616
* Geelwangschildpad, Trachemys scripta troostii, Cumberland Slider,
Tortue à oreillons jaune, Gelbwangenschmuckschildkröte *
* Geelbuikschildpad, Trachemys scripta scripta, Yellow-bellied Slider, Tortue de Floride, Gelbbauch-Schmuckschildkröte *
Langs de Benthuizerplas maken drie Amerikaanse moerasschildpadden het leven van broedende futen zuur.
Nadat ze eerst het paar van hun nest hadden verdreven door er pontificaal plaats op te nemen,
kruipen ze nu en dan ook op het nest dat de futen er vlak naast hebben gebouwd.
Dinsdag zag ik twee schildpadden tegen de broedende fuut aanliggen. Helaas kreeg ik dat tafereeltje niet op de foto.
Gisteren lag het drietal weer op het ‘oude’ nest. Het zijn in elk geval twee geelwangschildpadden:
die hebben een gele langwerpige vlek achter het oog. Geelbuikschildpadden lijken er sterk op
maar die hebben een korte, brede gele streep van oog tot mondhoek. Op de foto bovenaan de geelwang.
De foto met de drie schildpadden heb ik vijf jaar geleden gemaakt op enkele honderden meters afstand
van de plek waar er nu weer drie zitten. Dezelfde? Rechts geelwang, links twee geelbuikschildpadden.
Vaak is er sprake van kruisingen tussen deze soorten, meestal door ‘liefhebbers’ gedumpte exemplaren.

 
***
Recensie
De hooivogel
Waarom de grutto uit Nederland vertrekt
Gerrit Gerritsen, Noordboek Natuur 2021, ISBN 978 90 5615 690 9, € 22,50
Prachtige weergave van het wel en wee van onze nationale vogeltrots: de grutto. Maar voor hoe lang nog?
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.