210517 Kleinste pleviertjes

Kleineplevier160521

Kleineplevieren160521

Kleineplevieren170521
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Kleine plevieren zijn al kleine vogels, maar hun kuikentjes zijn net pluizige erwten op pootjes.
Zouden ze ook te lijden hebben van de kou? Ik zie er in elk geval minder dan in vorige jaren.
Ook dit vrouwtje had gisteren slechts één kuikentje bij zich, dat telkens onder haar veren naar warmte zocht.
Nu en dan rende het als een schichtige muis naar wat insecten, pik-hap-slik en dan snel weer terug.
Update: het jonkie vanmiddag niet meer gezien. Wel vijf baltsende oudervogels (twee op de foto). Meestal een veeg teken:
als er geen kuikens meer zijn om op te passen, wordt snel overgeschakeld naar een tweede legsel.

Kievit160521
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Een jonge kievit die druk bezig was met vliegoefeningen. Nog wel koud maar intussen voldoende voedsel.
Kieviten behoren ook tot de familie van de plevieren: het zijn de grote neven en nichten.

Merel150521B

Merel150521A
* Merel, Turdus merula, Common Blackbird, Merle noir, Amsel *
Twee van de vier merels uit onze klimop zijn vliegvlug geworden. Twee andere heb ik opgeraapt,
één met pikwonden, de andere onduidelijke doodsoorzaak. De lichte vogel is een jong vrouwtje.

Slechtvalk160521
* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
Op woontoren De Kroon in het centrum van Zoetermeer zijn drie slechtvalken uit het ei gekropen.
Dit is het vrouwtje dat, voordat ze op jacht gaat, nog even haar kuikens in de nestkast controleert.

Steltkluut170521F

Steltkluut170521C
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
Steltkluten trekken steeds noordelijker Europa in. Gevolg van de opwarming?
De afgelopen weken, zo las ik, zijn er tientallen in ons land gesignaleerd.
Vanmiddag zag ik deze stelkluut op flinke afstand. Waar eindigt de poot en begint het water?

Roodgatje_Wespbij120521
* Roodgatje, Andrena haemorrhoa, Orange-tailed Mining Bee, Andrène cul-rouille, Rotschopfige Sandbiene *
* Wespbij onbekend, Nomada panzeri/ruficornis/flava/striata/villosa,_,_, Wespenbiene unb *
Twee algemene bijensoorten in Bentwoud: roodgatje en een wespbij. Je moet wel opletten om ze te zien!

Heliophanus_Gewonekrabspin_mei2021
* Heliophanus onbekend, Heliophanus spec, Sun Jumper spec, Sonnenspringspinne unb *
* Gewone krabspin, Xysticus cristatus, Common Crab Spider, Araignée crabe, Braune Krabbenspinne *
Kleine spinnetjes zijn het: blinkers. Halve centimer. Er komen bij ons zeven gelijkende soorten voor.
Drie zeer zeldzame, waaronder een exoot. Het zijn springspinnen, met scherpe ogen.
Ze kunnen alleen door onderzoek aan de genitaliën met zekerheid worden gedetermineerd.
Op basis van deze foto lijkt dit de gehaakte blinker (Heliophanus cupreus), een algemene soort.
Gewone krabspinnen zijn een paar mm groter en veel algemener. Het zijn fascinerend jagende spinnetjes.

 
***
Recensie
Nederlandse vogels in hun domein
Kwak en Louwe Kooijmans, KNNV Uitgeverij 2021, ISBN 978 90 5011 799 9, € 74,95
De auteurs onderscheiden 71 landschapstypen in ons land. Voor elk van die domeinen gelden speciale voorwaarden voor vogels.
Veel soorten staan onder druk. Herstel (per domein) is mogelijk. Met die gedachte is dit uitgebreide boek samengesteld.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.