210507 Vluchten regenwulpen

Regenwulp050521

Regenwulp050521A
* Regenwulp, Numenius phaeopus, Whimbrel, Courlis corlieu, Regenbrachvogel *
Ik had net enkele foto’s van deze regenwulp gemaakt toen de vogel schrok van een luide auto.
Regenwulpen zijn sowieso erg schuw en ze zijn lastig te benaderen. Benthuizen, woensdag.

Op het ogenblik trekken vele regenwulpen vanuit hun winterverblijven in Afrika
naar hun broedgebieden in Noord-Europa. Tijdens hun reis moeten ze uiteraard ook eten
en dan kan je ze op slikken en (kort gemaaide) graslanden zien. Soms in flinke groepen van tientallen vogels.
Ze zijn duidelijk kleiner (kortere snavel) en donkerder dan onze ‘gewone’ wulp.
Ze hebben een donkere oog- en kruinstreep. Hun luide zeventonige triller is karakteristiek.

Temmincksstrandloper060521
* Temmincks strandloper, Calidris temminckii, Temminck’s Stint, Bécasseau de Temminck, Temminckstrandläufer *
Ook steltlopers trekken nu in grote aantallen door. Zoals de Temmincks strandlopers.
Je ziet ze bijna niet: het zijn onopvallende vogeltjes die als muizen over slikranden sluipen.
Ze broeden in het Noorden van Europa. De vogel is vernoemd naar natuuronderzoeker dr. C.J. Temminck.

Bosruiter060521
* Bosruiter, Tringa glareola, Wood Sandpiper, Chevalier sylvain, Bruchwasserläufer *
Ook al zo’n Noord-Europese broedvogel die in Afrika overwintert. Zoetermeer, donderdag.

Visdief020521
* Visdief, Sterna hirundo, Common Tern, Sterne pierregarin, Fluss-Seeschwalbe *
Deze ‘zwaluwachtige sternen’ zijn op het ogenblik druk bezig met de nestbouw. De Wilck.

Kievit010521
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Afgaande op mijn ervaringen zijn deze koude weken dramatisch voor kieviten (en andere dieren).
Van de kievitskuikens die ik na de eerste broedsels zag, zijn nauwelijks kuikens over.
Predatie speelt ook een rol: door de trage plantengroei kunnen vogels zich niet goed verbergen.
Gelukkig schijnt het warmer te worden, want ook grutto’s komen nu uit de eieren gekropen
en die leven van insecten – kieviten en scholeksters bijv. moeten het vooral hebben van bodemdieren.

Huismussen050521
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Badderend paartje huismussen in De Wilck. Ik heb in onze tuin nog geen jonge huismussen gezien.

Staartmees010521A
* Staartmees, Aegithalos caudatus, Long-tailed Tit, Mésange à longue queue, Schwanzmeise *
Wel staartmezen, die hangend aan onze schuur bezig waren met een spinnenweb – nestmateriaal?
Staartmezen broeden maar eenmaal per jaar, tot in mei. Het zou wel een laat broedsel zijn.
Ik heb van lezers enkele berichten ontvangen over vernieling van mezennesten door eksters.
Gisteren hoorde ik dat een merelnest werd leeggeroofd door eksters. ‘Ons’ merelnest is nog intact.

Grotecanadeseganzen030521
* Grote Canadese gans, Branta canadensis, Greater Canada Goose, Bernache du Canada, Kanadagans *
Grote Canadese ganzen broeden iets later dan grauwe ganzen. Maar ze hebben nu ook jongen. Stompwijk.

Slijkvlieg190421
* Slijkvlieg of Elzenvlieg, Sialis cf. lutaria, Alderfly, Sialis de la vase, Gemeine Schlammfliege *
De diverse soorten slijkvliegen of elzenvliegen zijn alleen onder de microscoop op naam te brengen.
Verreweg de meeste slijkvliegen zijn ‘gewone’ slijkvliegen, vandaar de naam Sialis cf. lutaria.
Hun naam? Danken ze aan de larven die op de bodem leven, in het slijk, in wateren met lichte stroming.

 
***
Recensie
Eksters houden van bling bling
en andere lariekoek vakkundig ontleed

Kouwen c.s., Kosmos Uitgevers 2021, ISBN 978 90 2157 949 8, € 15
Een alleraardigst boekje waarin algemeen aanvaarde ‘waarheden’ als lariekoek worden bestempeld.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.