210215 Aftocht sneeuw en ijs

Stompwijk110221
De ijspret is voorbij, de mooie sneeuwlandschappen moeten we op onze foto’s bekijken,
maar voor de dieren breken gelukkig betere tijden aan. Ik heb de afgelopen dagen
best veel dode vogels gezien en vogels die het duidelijk moeilijk hadden. Foto donderdag, Stompwijk.

Houtsnip130221A
* Houtsnip, Scolopax rusticola, Eurasian Woodcock, Bécasse des bois, Waldschnepfe *
Nu het ook in de rest van Europa zo koud is (geweest), zijn houtsnippen massaal zuidelijker gevlogen.
Ook bij ons zijn er vele meldingen van deze bijzondere vogels; helaas ook van versufte en dode exemplaren.
Bijzonder omdat het steltlopers zijn die in (vochtige) bossen leven, bij ons met zo’n drieduizend broedparen.
In bossen vallen ze niet zo op, tenzij je ze opschrikt. Ze kunnen naar voren, opzij en achteren kijken.
Hun vermogen om afstanden in te schatten is minder, waardoor ze bij schrik vaak ergens tegenaan vliegen (ruiten).
Versufte houtsnippen en andere vogels: geen water geven (shock) maar doos erover tot ze opgeknapt zijn.
Bij harde bodems kunnen ze met hun lange snavel geen voedsel vinden. Houtsnip zaterdag in Zoetermeer.
(Vlak daarna reed een automobilist te hard over een glad stuk weg en gleed tegen mijn auto. Flinke schade.)

IJsvogel-Blaricum130221
Foto ©Cees van den Brink
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
Met een ijskoud nat pak maar met een uiterst tevreden gevoel stapte Cees uit het water: ijsvogel gered!
Het vogeltje zat zaterdag in Blaricum met zijn pootjes vastgevroren aan een ijzeren stang van een hek.
Met zijn vingers ontdooide Cees van den Brink de pootjes, daarna vloog de ijsvogel vrolijk weg!
Bijzonder: twee andere ijsvogels zaten op een afstandje toe te kijken! “Dit vergeet ik nooit meer!”

Brilduikers110221
* Brilduiker, Bucephala clangula, Goldeneye, Garrot à œil d’or, Schellente *
Paartje brilduikers vorige week op de Meeslouwerplas.

Goudhaantje110221
* Goudhaantje, Regulus regulus, Goldcrest, Roitelet huppé, Wintergoldhähnchen *
Een goudhaantje vorige week in het Noord-Aa-gebied in Zoetermeer. Watervlugge vogeltjes op zoek naar insectjes.

Boomkruiper110221
* Boomkruiper, Certhia brachydactyla, Short-toed Treecreeper, Grimpereau des jardins, Gartenbaumläufer *
Ook boomkruipers met hun dunne snaveltjes zoeken naar kleine insecten, vooral tussen de schors van bomen.
Omdat ze veel van die kleine diertjes nodig hebben, zijn ze de hele dag bezig. Zevenhuizen, donderdag.

Rietgors090221A
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Nog een laatste foto van een rietgors in de sneeuw.

Sijsje150221A
* Sijs, Spinus spinus, Eurasian Siskin, Tarin des aulnes, Erlenzeisig *
Mannetje sijsje vanmorgen in de regen in Zoetermeer.

Baardmannetje110221E
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
De laatste weken zijn er duizenden foto’s gemaakt van baardmannen, ze lieten zich goed in rietpluimen zien.
Door de kou waren ze niet schuw en zochten ze zaadjes in het riet soms tot enkele meters van fotografen.
Ik ben er eenmaal geweest, in Zevenhuizen, toen het niet al te druk was, het was een fantastische beleving.
Eén minder mooi ‘gekleurd’ baardmannetje viel me op. Nog geen opvallende kleuren van mannetje of vrouwtje,
de snavel nog niet volkomen geel maar met de bruinige tint van een jonge vogel. Laat uit het ei gekropen?

 
* Groenlingen *
Ik zie vrijwel geen groenlingen, schreef ik in het vorige Vogeldagboek. Op twee uitzonderingen na,
meldden tientallen lezers hetzelfde. Wat is er aan de hand met de groenvinken (de op distels voorkomende geelgroene)?

 
* Meerderheid Tweede Kamer: verbod op plezierjacht hazen en konijnen *

In de publiciteit is het donderdag ondergesneeuwd, maar een meerderheid van de Tweede Kamer
heeft een motie aangenomen om hazen en konijnen van de lijst van ‘vrij bejaagbare soorten’ te schrappen.
Sinds vorig jaar staan deze zoogdieren op de Rode Lijst van dieren die bescherming nodig hebben.
De tijd is dan nu ook rijp om de plezierjacht op deze dieren te verbieden, vindt de Tweede Kamer.
Minister Schouten is gevraagd om ‘met spoed’ de Kamermotie uit te voeren. Ze moet binnen zes weken antwoorden.

Er waren 85 Kamerleden voor de motie van de Partij voor de Dieren en 64 tegen. Voorstanders: PVV, D66,
GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50Plus, Krol, Van Kooten-Arissen. Tegen VVD, CDA, ChristenUnie, DENK, SGP en FVD.

Een bijkomend voordeel om deze jacht te verbieden, is dat roofdieren als vos en marter
meer hazen en konijnen zullen eten, waardoor ze minder jacht op weidevogels zullen maken.
Het natuurlijk evenwicht wordt hierdoor ook (enigszins) hersteld.