210126 Naaimachine

Bokje250121B

Bokje250121
* Bokje, Lymnocryptes minimus, Jack Snipe, Bécassine sourde, Zwergschnepfe *
Een bokje is een klein soort snip, zo groot als een spreeuw. Je ziet ze niet zo makkelijk.
De verklaring van de wetenschappelijke naam is ‘zich in een poel schuil houdende kleinste snip’.
Gisteren liet een bokje zich langdurig bewonderen tussen natte begroeiing in Zevenhuizen.

Bokjes zie je meestal alleen maar als ze tot je schrik vlak voor je voeten opvliegen.
Deze kleinere uitgave van de watersnip vertrouwt volledig op zijn schutkleur
en vlucht pas als het echt niet anders kan. Hij vliegt dan meestal geluidloos op
om na een horizontale vlucht een eindje verder in te vallen. Weer onzichtbaar!

Gisteren zat er in Zevenhuizen zo’n bokje tegen een rietkraag. Geheel vrij.
En dat zie je dus zeer zelden. De vogel had kennelijk een lange vlucht achter de rug
want hij zat geruime tijd te dommelen voordat hij zijn karakteristieke foerageergedrag vertoonde:
op een neergaande, pompende bewegingen; het wordt wel vergeleken met een naaimachine.
Heel soms zie je een watersnip hetzelfde gedrag vertonen, maar dan meestal heel kort.
(Ik had filmpjes gemaakt van ‘de naaimachine’, maar ik ben nog niet zo vertrouwd met mijn nieuwe camera: verkeerde instellingen…)

Twee roodborstjes zaten doorlopend in de buurt van het bokje. Zouden zij geprofiteerd hebben
van de bewegingen van het bokje, waarmee waterdiertjes naar boven ‘gedwongen’ worden?
Bokjes zie je vrijwel uitsluitend op mossige, slikachtige bodems. Ze lijken op watersnippen
maar hebben een kortere snavel, een donkerder verenpak en geen lichte streep midden op de kruin.
Ze broeden in het noorden van Europa en Azië. Ze overwinteren bij ons zolang het weer dat toelaat.

Snoek_Meerkoet250121
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
* Snoek, Esox lucius, Pike, Grand brochet, Hecht *
Hé, wat doet die duikboot hier? Een meerkoet kijkt verwonderd naar een snoek op de Zevenhuizerplas.
De vis zwom gisteren onverstoord aan de oppervlakte een eind weg. Merkwaardig gedrag, ziek?

Aalscholver260121
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Deze aalscholver had vanmorgen in Zoeterwoude een grote vis te pakken. Te groot,
want toen de vis een keer een krachtige klap met zijn staart gaf, moest de aalscholver loslaten.

Spreeuwen260121

Spreeuwen260121C

Spreeuwen260121D
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Ook in Zoeterwoude vanmorgen. Een grote groep spreeuwen zat te badderen in een slootje
en uitgespoelde spreeuwen gingen zich op een hek zitten drogen en poetsen.
Ineens vloog alles op en vormden de vogels een bal in de lucht, om zich gezamenlijk te beschermen
tegen een slechtvalk die was opgedoken. Eén spreeuw uit een groep slaan is waarschijnlijk lastiger
dan een solo-vogel te verschalken. De valk deed vier aanvallen, heb niet gezien of hij succes had.

Krooneend250121

Krooneenden250121
* Krooneend, Netta rufina, Red-crested Pochard, Nette rousse, Kolbenente *
Op en in de omgeving van de Zevenhuizerplas leven al jaren krooneenden. Ze broeden er ook. Niet schuw.
Waarschijnlijk zijn het verwilderde nakomelingen van ontsnapte vogels uit een siervijver in de buurt.

 

* Tuinvogeltelling komend weekend *
De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming en Sovon wordt al sinds 2009 georganiseerd.
Altijd leuk om mee te doen! Tel komende vrijdag, zaterdag of zondag een half uurtje mee. HIER MEER INFO.
 

* Filmpje groene specht *
Van de foeragerende groene specht vorige week in Zoetermeer heb ik een kort filmpje gemaakt. KLIK HIER.

 
***
Recensie
Tuinieren met wilde planten
Martin Stevens, Noordboek 2020, ISBN 978 90 5615 608 4, € 19,90
Een heel leesbaar boek met goede tips om tuinen natuurvriendelijker te maken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.