201229 Kleine zwanen oostelijker

Kleinezwaan291220

* Kleine zwaan, Cygnus bewickii, Bewick’s Swan, Cygne de Bewick, Zwergschwan *
Nog niet eens zoveel jaar geleden verbleven er ‘s winters honderden kleine zwanen in mijn omgeving.
Tijden veranderen, temperaturen ook: deze sierlijke zwanen overwinteren steeds oostelijker in Europa.
Daar is, ook voor andere noordelijke wintervogels die bij ons wegblijven, zonder sneeuw en vorst voldoende voedsel.
De kleine zwanen kunnen daardoor hun lange reis uit Siberië (drieduizend km) iets bekorten.
De vraag is ook wat de hogere temperaturen allemaal voor gevolgen hebben voor het broedgebied.
Foto’s vanmorgen in Koudekerk aan den Rijn. Er zaten achttien zwanen, helaas geen enkele jonge vogel.

Kleinezwanen291220A

Kleinezwanen291220

Sperwer231220A

Sperwer231220F

Sperwer231220K
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
Een sperwer met prooi in de klauwen vliegt op ooghoogte vlak voor me langs en landt in een slootkant.
Op een meter of zeven, acht, achter het hek met gaas waar ik geparkeerd sta, gaat ze een spreeuw opeten.
Ze, het is een vrouwtje, een juveniele vogel. Haar bovenzijde is egaal bruin, de borstbandering ‘rafelig’.
Volwassen vrouwtjes zijn grijsbruin, met strakkere banden. Bij deze jonge vogel, woensdag in Stompwijk,
zijn de kenmerkende brede lichte veerzomen al aardig weggesleten. Het eerste grijs in de veren breekt hier en daar al door
maar het duurt tot diep in de herfst van het tweede levensjaar voordat ze het adulte verenkleed heeft bereikt.
Juveniele mannetjes vertonen in de loop van het eerste kalenderjaar vaak al wat roestbruine tinten.

Koereiger241220

Koereiger241220A
* Koereiger, Bubulcus ibis, Cattle Egret, Héron garde-bœufs, Kuhreiher *
In de polders op de grens van Bodegraven, Boskoop en Zwammerdam zitten ‘s winters al jaren wat koereigers.
Deze keer is het wel een heel grote groep, veertien, of misschien vijftien, van deze reigertjes.
Ze foerageren meestal in de omgeving van koeien of andere dieren, die met hun gegraas bodemdiertjes loswoelen.
Ik ben een aantal keren wezen kijken, helaas zaten ze steeds vrij ver weg. Bodegraven, donderdag.

Blauwekiekendief281220G
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Eén van de blauwe kiekendieven in de Nieuwe Driemanspolder Zoetermeer/Leidschendam. Gisteren.

 
***
Recensie
Avifauna van de Biesbosch
Tweede deel van de recensie over dit prachtige boek. KLIK HIER