De scharrelaar 4

De_scharrelaar_4

Auteur
Diverse schrijvers

Illustraties
Francine Kooij

Uitgave
Uitgeverij Atlas Contact 2020
120 pag’s, 15 x 21 cm
€ 15,99
Verkrijgbaar in de boekhandel

De scharrelaar 4

Vogeltijdschrift voor lezers

De vierde aflevering van het tijdschrift De scharrelaar is verschenen. Het bevat vogelverhalen van gerenommeerde vogelliefhebbers en schrijvers, boeiend leesvoer (zie de recensie van het eerste nummer; die opmerkingen gelden min of meer voor alle nummers).

Het is vrijwel ondoenlijk om alle artikelen apart te recenseren; ik heb ze in elk geval met veel genoegen gelezen. Eén behartigenswaardig verhaal verdient aparte vermelding. Het is van Rob Bijlsma over het verstorende gedrag van fotografen vlak bij het nest van draaihalzen. Dat zou iedereen die vogels fotografeert ter lering moeten nemen!

Hoe verschillend opvattingen van ‘vogelliefhebbers’ kunnen zijn over wat goed is voor de natuur en voor de vogels, beschrijft Nienke Beintema. Ze verhaalt over het enthousiasme van René baron Snouckaert van Schauburg waarmee hij vogels doodschiet en eieren verzamelt. Hij was bevriend met Jac. P. Thijsse. Thijsse vocht voor bescherming van de natuur vanwege het welzijn van plant en dier, de baron voor zijn eigen jachtlust. Logisch dat hun vriendschap geen stand hield.

De inhoud

Kip – Threes Anna
Een geruis van vleugels – Hay Wijnhoven
Allemaal dezelfde foto – Rob Bijlsma
Praatjesmakers – Piet J. van den Hout
Bijeneters – Achilles Cools
Zo zwart als een zee-eend – Kees Camphuysen
Vogelliefhebber – Nienke Beintema
De boodschappers – Louis Beyens
Een rotdroom over een roodborst – Marja Vuijsje
Lamento – Anne Broeksma
Vuurwerkvluchtelingen – Barwolt Ebbinge
Voor den kooiker blaze men op den hoorn – Gerard Ouweneel
Meeuwen in de stad:
raampje open, raampje dicht – Wilko Voordouw
De ekster – Saskia van Loenen
De kolibries van Audebert en Vieiullot – Alexander Reeuwijk

AdG, 7 december 2020