Vogelliefde

Vogelliefde

Auteurs
Wenfei Tong
i.s.m. Mike Webster

Wenfei Tong is specialist in
evolutie en genetica van vogels
Mike Webster is hoogleraar ornithologie
aan de Cornell University in New York

Vertaling
Ger Meesters

Uitgave
Kosmos Uitgevers 2020
192 pagina’s, 21 x 26 cm, harde omslag
ISBN 978 90 2157 591 9
€ 25

Vogelliefde

Van lokroep en hofmakerij
tot broeden en kuikenzorg

In de oorlog en in de liefde is alles geoorloofd. Zeker ook in de vogelwereld. Alles is gericht op de reproductie van eigen genen in het nageslacht en geen middel wordt daarbij onbeproefd gelaten. ‘Vogelliefde’ geeft een uitgebreide analyse van strategieën die gebruikt werden en worden en hoe het gezinsleven van vogels geëvolueerd is. Vaak met escalerende wapenwedlopen.

Die strategieën variëren van lange paartrouw (veelvuldig met seksuele ontrouw), van eenoudergezinnen tot clans die de volgende generatie grootbrengen, tot felle seksuele conflicten, zelfs kinder- en broedermoord, manipulatie, broedparasitisme. Niets menselijks is vogels vreemd, of geldt juist het omgekeerde?

Tong en Webster onderscheiden vier paarsystemen. Monogamie met 1 mannetje en 1 vrouwtje, polygynie met 1 mannetje en meerdere vrouwtjes, polyandrie met 1 vrouwtje en meerdere mannetjes en polynygandrie met meerdere mannetjes en vrouwtjes. Bij vogels gaan tijdens de geslachtsdrift van vogels alle remmen los.

Monogamie komt vooral voor bij insectenetende partners omdat beide ouders nodig zijn om voldoende insecten voor hun jongen te vinden. Polygynie komt met name voor bij vrucht- en zaadeters: in het broedseizoen is er overvloed aan eten zodat één ouder genoeg is om de kuikens groot te brengen.

Vogelliefde is een gedetailleerd en boeiend relaas over alle aspecten die komen kijken bij de jaarlijkse cyclus van elkaar het hof maken, tot de paring (met het bekende voorbeeld van het mannetje heggenmus dat de cloaca van het vrouwtje eerst ‘schoonmaakt’), het broedproces en de zorg voor de kuikens.

Wenfei Tong is een bekende wetenschapper maar bepaald geen begenadigd schrijver. Zij maakt (te) lange zinnen met bijzinnetjes en vaak gekunstelde bijvoeglijke naamwoorden. Het leest niet makkelijk; soms moet je een zin tweemaal lezen. De gerenommeerde vertaler Ger Meesters had hier best mogen ingrijpen. De uitgever maakt alles nog lastiger door een klein en iel, moeilijk leesbaar, lettertje te gebruiken. Veel mooie foto’s.

AdG, 1 december 2020