201124 Slechtvalk slaat smient

Slechtvalk_Zwartekraaien221120A

* Slechtvalk, Falco peregrinus, Peregrine Falcon, Faucon pèlerin, Wanderfalke *
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
Zondagmorgen. Zoals gebruikelijk wandel ik met ons hondje Itsy langs de polders
in de omgeving van weidevogelreservaat De Wilck. Na de wandeling kijk ik nog even rond
en zie het vrouwtje slechtvalk, dat al wekenlang in De Wilck verblijft, bij een prooi zitten.
Op de foto’s zie ik later dat het een mannetje smient is. De slechtvalk wordt gepest
door drie zwarte kraaien, die er telkens in slagen om een hapje van de valk af te snoepen.
Vanmorgen viel de slechtvalk tot zesmaal toe een kievit aan, maar die wist te ontsnappen.

Slechtvalk_Zwartekraaien221120

Slechtvalk_Zwartekraaien221120B

Patrijzen231120

Patrijzen241120
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Op bovenste foto twee van een koppel van vijf patrijzen gisteren in Zoeterwoude.
Vanmorgen zag ik op een geëgde akker in Benthuizen zes patrijzen foerageren; drie op de foto.

Holenduif241120jpg
* Holenduif, Columba oenas, Stock Dove, Pigeon colombin, Hohltaube *
Op hetzelfde bouwland zochten kraaien, kwikstaarten, spreeuwen (voorgrond) en een flinke zwerm holenduiven naar voedsel.

Barremolen231120
De achtkantige Barremolen in Zoeterwoude in duplo. De watermolen dateert uit 1661. Maandag.

 
***
Recensie
Zwarte merels witte merels
Albinisme en andere kleurafwijkingen bij vogels
Harvey van Diek en Hein van Grouw, Noordboek Natuur 2020, ISBN 978 90 5615 670 1, € 22,50
Een heel leerzaam boek, vlot geschreven, over de vele kleurafwijkingen bij vogels.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.
 

* Bouwplaat VogeldagboekKerstboomvogels *

Blauwereiger241120
Het zijn rare tijden, Vogeldagboek doet dan ook maar eens ‘raar’, iets afwijkends.
Maar wel leuk: je eigen vogels in elkaar knutselen om in de kerstboom of aan de muur te hangen.
Je hebt een printer nodig, een schaar en lijm en dan kan je met de Vogeldagboekbouwplaat
verschillend gekleurde vogels in allerlei vormen samenstellen.