De griel

De_griel

Auteurs
Guido Keijl, Ruud Vlek, Rienk Slings,
Gerard Ooreel en Roland van der Vliet

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2020
298 pagina’s, 21 x 28,5 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 735 7
€ 27,95

De griel

Kroniek van een spookvogel

Toen ik als kleine jongen mijn eerste natuurwandelingen door de duinen maakte, was de periode waarin grielen ook in de duinen in Nederland broedden net voorbij. Wel hoorde je toen nog regelmatig verhalen van oudere natuurliefhebbers over deze geheimzinnige vogel.

Ik hoopte altijd nog eens op de griel te stuiten tijdens mijn wandelingen door de Amsterdamse Waterleidingduinen, van oudsher een bolwerk van deze mooie vogelsoort. Nooit gelukt. Pas toen ik eenmaal al lang volwassen was, zag ik mijn eerste grielen, in Noordoost-Spanje.

Van de aanwezigheid van de griel in ons land was tot voor kort weinig bekend. Daar maakt dit boek definitief een eind aan. Met bijzonder veel zoekwerk langs museumcollecties, door literatuur, kaartenbakken, archieven, dagboeken, foto’s en films, vooral in Nederland maar zelfs tot in Zuid-Afrika en Colombia, is het de auteurs gelukt om antwoorden te vinden op vele vragen.

Zoals: wanneer heeft de griel zich voor het eerst in Nederland gevestigd, waar kwam hij precies voor, hoe zag zijn biotoop er uit, hoe heeft de populatie zich ontwikkeld, wat is er bekend over het gedrag, waarom is de griel weer als broedvogel uit ons land verdwenen en is er een kans dat de griel zich nogmaals als broedvogel in ons land vestigt.

Voor de beantwoording van de meeste van de bovenstaande vragen verwijs ik graag naar deze lijvige en bijzonder goed gedocumenteerde monografie. Over de laatste vraag zeggen de auteurs dat de duinen, het voormalige bolwerk van de griel, altijd in verandering zijn. In één van die ontwikkelingsfases, door kaalslag en ontginningen, waren de duinen kennelijk interessant voor deze soort.

De schrijvers denken dat de gegroeide recreatiedruk, de toegenomen hoeveelheid grondpredatoren en de veranderingen in de begroeiing van de duinen van dien aard zijn, dat de terugkeer van de griel als broedvogel niet in de rede ligt. Dat is erg jammer, want het gaat hier om een heel bijzondere spookvogel.

Ronald Klingers, 20 november 2020