201006 Smienten terug

Smienten061020
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
Smienten, die leuke eendjes die plassen en polders zo met hun gefluit verlevendigen, zijn terug
van hun broedgebieden in boreale (koude en vochtige naaldwouden) en arctische streken.
Nog niet erg veel, maar in De Wilck en elders laten al honderden smienten hun luide wiéuw horen. Vrouwtje links.
Na een week Drenthe ben ik ze vanmorgen, ondanks de regen, direct gaan opzoeken. Herfst-wintergevoel!

Boomklever270920A
* Boomklever, Sitta europaea, Nuthatch, Sittelle torchepot, Kleiber *
In Nederland zijn boomklevers heel algemeen voorkomende vogels. In het poldergebied waar ik meestal vertoef,
zie en hoor je ze niet of zeer zelden. In onze vakantietuin op Bungalowpark Lanka zag ik ze dagelijks.

Boomkruiper270920
* Boomkruiper, Certhia brachydactyla, Short-toed Treecreeper, Grimpereau des jardins, Gartenbaumläufer *
De boomkruiper – die in tegenstelling tot de boomklever alleen maar van onder naar boven kruipt – zag ik nauwelijks.

Grauweklauwier300920

Grauweklauwieren300920
* Grauwe klauwier, Lanius collurio, Red-backed Shrike, Pie-grièche écorcheur, Neuntöter *
Deze jonge grauwe klauwier maakte het zich gemakkelijk: zittend op een tak ving hij voorbij vliegende insecten!
De jonkies waren met hun tweeën. Verreweg de meeste andere grauwe klauwieren zijn al terug naar Afrika.

Eekhoorn031020
* Eekhoorn, Sciurus vulgaris, Red Squirrel, Écureuil roux, Eichhörnchen *Eekhoorn
Twee eekhoorns tegenover ons vakantiehuis. Helaas ontsnapte Itsy aan mijn aandacht en blafte ze de diertjes weg.

Voorjaarsmestkever300920
* Voorjaarsmestkever, Geotrupes vernalis, Spring Dor Beetle, Éotrupe printanier, Frühlingsmistkäfer *
Voorjaarsmestkevers lijken op bosmestkevers, maar ze zijn blauwer en hebben weinig/geen groeven op hun dekschilden.
Mestkevers begraven hun mest diep in de zandgrond en leveren daarmee een flinke bijdrage aan humusvorming.

Grotestinkzwam300920
* Grote stinkzwam, Phallus impudicus, Stinkhorn, Satyre puant, Gemeine Stinkmorchel *
Je hoeft ze niet eens te zien: al fietsend ruik je grote stinkzwammen op afstand!
De penetrante aasgeur trekt vliegen en kevers aan die voor de verspreiding van de sporen zorgen.

Afvalvlieg041020
* Afvalvlieg, Suillia spec, eine Scheufliege *
Een zgn. afvalvlieg op de grote stinkzwam. Er zijn veel afvalvliegen, de soort is moeilijk te bepalen.

 
***
Annebel@Leeuwarden
Wat een lekkere babbels! Heb ook een antwoord op de vraag die ik je stelde.

 
***
Recensie
De Liereman
Achilles Cools, Uitgeverij Atlanta 2020, ISBN 978 94 6406 194 9, € 15
Een adembenemende roman over de eeuwige strijd tussen goed en kwaad tussen mensen onderling en tussen mens en natuur.
Het verhaal speelt zich af met natuurgebied De Liereman als draaipunt, met een dramatische hoofdrol voor Bram.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.