200925 Driemaal torenvalk

Torenvalk240920

* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Drie foto’s van een torenvalk. Biddend mannetje gistermorgen in Prisma/Bleiswijk,
dan twee foto’s van poetsende jonge vogel (vrouwtje?) woensdag in Stompwijk.
Hoewel je vaak torenvalken ziet, hebben ook deze vogels te lijden
onder het toenemend areaal aan natuur-ongeschikte percelen met minder (veld)muizen.
Volgens Sovon is hun aantal in vijftig jaar met 75% gedaald tot 3000 à 6000 broedparen.

Torenvalk230920

Torenvalk230920B

Dodaars210920
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Veel dodaarzen zijn aan het ruien, of zijn al geruid, naar het winterkleed.
Aan de gele mondhoeken te zien lijkt me dit een jonge dodaars. Starrevaart, maandag.

Graspieper180920A
* Graspieper, Anthus pratensis, Meadow Pipit, Pipit farlouse, Wiesenpieper *
De eerste groepjes graspiepers zijn aan het trekken. Vorige week werden ze aangevallen, tevergeefs, door een boomvalk.
De afgelopen week is het aantal trekkende piepers gestegen: gisteren een groep van dertig vogels!

IJsvogel170920
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
Nu het broedseizoen voorbij is, gaan ijsvogels zwerven en kan je ze overal tegenkomen.
Deze vogel flonkerde vorige week op grote afstand in het groen langs een plas in Alphen aan den Rijn.

Sikkelwants_Nabis110920
* Sikkelwants Nabis, Nabis spec, a damsel bug, eine Sichelwanze *
In ons land komen ruim twintig soorten sikkelwantsen voor, waarvan acht uit het geslacht Nabis:
snelle, slanke roofzuchtige wantsen met een sikkelvormig gebogen zuigsnuit.
De veldsikkelwants en de valse veldsikkelwants zijn vanaf foto nauwelijks/niet van elkaar te onderscheiden.
Ik vang insecten niet voor determinatie onder de microscoop. Deze wants zag ik vorige week in het Bentwoud.

Groenekikker040920
* Groene kikker, Pelophylax, green frogs, grenouilles vertes, Grünfrösche *
Het kikkerseizoen is bijna voorbij. Deze groene kikker heeft zich gecamoufleerd met kroos, Prielenbos Zoetermeer.

 
***
Recensie
Vogeltje op Takje
tips en tricks van een vogelfotograaf

Gertjan de Zoete, 2020, in PDF- en ePub-formaat, € 7,99
Interessant boek voor (beroeps-)fotografen die met technische en andere hulpmiddelen spectaculaire vogelfoto’s willen maken.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.