200828 De snip en het veertje

Watersnip270820

* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Op mijn krukje half tussen het riet verscholen probeerde ik gistermorgen
watersnippen te fotograferen langs de Benthuizerplas in Zoetermeer.
Ineens nam een snip de alarmhouding aan: kop plat naar beneden, staart omhoog.
Kwam er soms een sperwer aan? Nee, het was een veertje dat op het water dreef
en door de wind voortbewogen werd richting snip die daardoor in de stress schoot.
Waarom zou de vogel zo reageren? Ziet hij iets aan het veertje dat ik niet zie?
In elk geval plukte de snip het veertje van het water en liep ermee weg.

Watersnip270820A

Watersnip270820B

Watersnip270820C

Oeverloper_Watersnip270820
* Oeverloper, Actitis hypoleucos, Common Sandpiper, Chevalier guignette, Flussuferläufer *
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Oeverlopertje kwam een kijkje nemen bij de watersnippen. De groene tint komt door algengroei.

Tapuit280820
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
Tapuiten zijn volop aan het trekken. Vanmorgen op twee plekken een stuk of twintig gezien. Stompwijk.

Atalanta280820
* Atalanta, Vanessa atalanta, Red Admiral, Vulcain, Admiral *
* Koninginnekruid of Leverkruid, Eupatorium cannabinum, Hemp-agrimony, Eupatoire chanvrine, Wasserdost *
Ook atalanta’s zijn trekdieren en kunnen enorme afstanden afleggen.
De afgelopen weken met zonnig weer heb ik er best veel gezien. Meeslouwerplas vandaag.

Zwartvlek_Guldenroededwergspanners270820
* Zwartvlekdwergspanner, Eupithecia centaureata, Lime-speck Pug, Eupithécie des centaurées,
Mondfleckiger Blütenspanner *
* Guldenroededwergspanner, Eupithecia virgaureata, Golden-rod Pug, Eupithécie de la verge d’or,
Rötlicher Goldruten-Blütenspanner *
Op heelblaadjes in het Bentwoud kruipen op het ogenblik rupsen in allerlei kleuren en maten.
Het zijn de rupsen van de zwartvlekdwergspanner (boven) en de guldenroededwergspanner, algemene nachtvlinders.

Goudenwilgenaardvlo_Wolkever_aug2020
* Gouden wilgenaardvlo, Crepidodera aurata, Willow Flea Beetle, Altise dorée, Bunter Weidenflohkäfer *
* Wolkever, Lagria spec, Lagrie spec, Wollkäfer unbek *
Twee kevertjes uit het Bentwoud: een gouden wilgenaardvlo (een haantje) van 2,5 à 3,7 groot
en een wolkever van 7 à 8 mm. Er zijn twee soorten wolkevers, vrijwel niet te onderscheiden.