200814 Spaans benauwd

Zwartekraaien140820
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
De slopende hittegolf is weliswaar voorbij, maar vandaag was het nog Spaans benauwd…

Roodborsttapuit130820
* Roodborsttapuit, Saxicola rubicola, European Stonechat, Tarier pâtre, Schwarzkehlchen *
De mooie roodborsttapuiten waren vroeger een zeldzaamheid. Maar dit vogeltje doet het erg goed:
waarschijnlijk als gevolg van natuurherstel waardoor een geschiktere leefomgeving ontstaat.
In het Bentwoud zit het vol met roodborsttapuiten met enkele tientallen broedparen. Gisteren.

Paapje140820
* Paapje, Saxicola rubetra, Whinchat, Tarier des prés, Braunkehlchen *
Zo goed als het gaat met de roodborsttapuit, zo slecht gaat het met het paapje.
Dit vogeltje vertoont qua uiterlijk en gedrag veel overeenkomsten met de (roodborst)tapuit.
Volgens Sovon telde Nederland in 2018 ca. 260 à 320 broedpaartjes van het paapje.
Roodborsttapuiten zijn veel algemener met ca. 15.000 tot 18.000 broedparen.
Naar de achteruitgang van het paapje is een onderzoek gestart. Foto vanmiddag in Zoeterwoude.

Waterral_Waterhoen100820
* Waterral, Rallus aquaticus, Water Rail, Râle d’eau, Wasserralle *
* Waterhoen, Gallinula chloropus, Common Moorhen, Gallinule poule d’eau, Teichralle *
Op deze uitvergrote foto is het verschil tussen een juveniele waterral (links, lange snavel)
en een jong waterhoentje goed te zien. In het veld lopen de vogels op slikrandjes soms bij elkaar
tussen de begroeiing en dan valt het onderscheid (op afstand) minder op, zeker als ze elkaar opjagen.
Ook verwarring met de schaarse porseleinhoentjes is dan mogelijk. Zevenhuizen, maandag.

Woudaap110820L

Woudaap110820D
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
De rietaapjes – op net een kilometer afstand van onze woning! – zijn nog steeds te bewonderen.
De drie kuikens zullen een dezer dagen gaan vliegen. Het mannetje vliegt af en aan met eten,
al nemen de voedselvluchten af. Het vrouwtje (foto boven, maandag) laat zich minder vaak zien. Jonge vogel onder.

Steenuil090820
* Steenuil, Athene vidalii, Little Owl, Chevêche d’Athéna, Steinkauz *
Tussen de bladeren van een knotwilg door houdt dit jonge steenuiltje me in de gaten. Zondag.

Krakeend110820A
* Krakeend, Mareca strepera, Gadwall, Canard chipeau, Schnatterente *
Mannetje krakeend maandag op de Benthuizerplas. De krakeenden zijn al weer aan het baltsen.

Wittereus_Doodskopzweefvlieg_juli2020
* Witte reus, Volucella pellucens, Pellucid Hoverfly, Volucelle transparente, Gemeine Waldschwebfliege *
* Doodskopzweefvlieg, Myathropa florea, Dead Head Hoverfly, Éristale des fleurs, Totenkopfschwebfliege *
Twee grote, opvallende insecten in het Bentwoud: een witte reus (links) en een doodskopzweefvlieg.
De reus is een hommelzweefvlieg van 1,3 à 1,8 cm. De doodskopzweefvlieg is kleiner: 1 à 1,4 cm.
De naam? Het borststuk zou wat lijken op een doodshoofd of het Batman-logo.

Aardbeibloesemkever130820
* Aardbeibloesemkever of Frambozensnuittor, Strawberry Bblossom Weevil,
Anthonome du fraisier et du framboisier, Erdbeerblütenstecher *
Bijzonder klein (maximaal 4 mm) is deze aardbeibloesemkever. Andere naam is o.m. frambozensnuittor.
Deze snuittorren zijn als schadelijke insecten berucht bij kwekers van aardbeien en frambozen.
In het Bentwoud zag ik er gisteren een tiental op een bos boerenwormkruid die tegen een bosrand stond.

Boomblauwtje060820
* Boomblauwtje, Celastrina argiolus, Holly Blue, Azuré des nerpruns, Faulbaum-Bläuling *
Welke vlinder is er nou niet mooi? Zeker zo’n boomblauwtje op de klimop in je eigen tuin!