200810 Show op het slik

Porseleinhoen100820A

Porseleinhoen100820
* Porseleinhoen, Porzana porzana, Spotted Crake, Marouette ponctuée, Tüpfelsumpfhuhn *

Slikrandjes zijn spekkie voor het bekkie van rallen, hoentjes en andere vogels.
Door de droogte zakt het water in moerasgebieden en ontstaan die voedselrijke modderlagen.
Vanmorgen in Zevenhuizen waren diverse waterrallen te zien, en ook een porseleinhoen.
Het zijn vogels die zich het liefst in de rietkragen verborgen houden,
maar om wat te eten komen ze nu en dan het slik op. Zo ontstond vandaag een rallenshow,
waarbij het langs de rietrand soms zo ‘druk’ was, dat ze elkaar verjoegen!

De vrij kleine porseleinhoentjes (een meerkoet is tweemaal zo groot) zijn echte zomergasten:
ze verblijven alleen tijdens het broedseizoen van april tot september in ons land.
Daarna vliegen ze (waarschijnlijk) naar Afrika. Ze zijn veel zeldzamer dan waterrallen,
die in dezelfde moerassige gebieden voorkomen. Ons land telt tussen de 240 en 330 paartjes.
Waterrallen zijn veel talrijker: tussen 2800 en 4700 paar (sterke fluctuaties per jaar). Gegevens SOVON.

Porseleinhoentjes hebben een dikke, korte, gele snavel met rode vlek aan de basis.
Waterrallen hebben een lange, gebogen, spitse snavel, bij volwassen vogels is die geheel rood.
De vlekken op borst en buik van de hoentjes zijn fijn, waterrallen hebben duidelijke zwart-wit strepen.
Vooral jonge vogels worden makkelijk aangezien voor jonge waterhoentjes, en omgekeerd.

Waterral100820B

Waterral100820
* Waterral, Rallus aquaticus, Water Rail, Râle d’eau, Wasserralle *
Twee van de showende waterrallen vanmorgen: een jonge en een volwassen vogel (onder).

Boomvalken100820
* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
Twee jonge boomvalken staan op het punt om uit te vliegen. Ook vandaag in Zevenhuizen.
Het gaat slecht met de boomvalken in ons land: verdwijnen habitat, voedseltekort, predatie.
De laatste broedvogelstand van SOVON was tussen de 450 en 700 paartjes.

Purperreiger080820
* Purperreiger, Ardea purpurea, Purple Heron, Héron pourpré, Purpurreiher *
Ook purperreigers zijn klaar met broeden en trekken rond. Jonge vogel zaterdag bij De Wilck.

Woudapen070820
* Woudaap, Ixobrychus minutus, Little Bittern, Blongios nain, Zwergdommel *
Vrouwtje (links) en mannetje rietaap vrijdag in de buurt van hun drie jongen in Zoetermeer.
Op deze foto is goed te zien hoe klein woudaapjes zijn; in oud riet vallen ze dan ook nauwelijks op.
Eind vorige week lieten zich toch twee jonge, vliegvlugge, woudaapjes zien in Zevenhuizen.
Hoewel het mannetje zich regelmatig rond vloog, was aangenomen dat het broedsel mislukt was.

Patrijzen080820
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Drie volwassen en twee juveniele (voorgrond) patrijzen gisteren in Gelderswoude.

Gewonetandkaak080820
* Gewone tandkaak, Enoplognatha ovata, Candy-stripe Spider, Théridion ovoïde *
Gewone tandkaken zijn veel voorkomende kogelspinnen. Vaak hebben de spinnetjes rood op hun rug,
bij andere exemplaren is alleen een bruinige of groenige tint aanwezig. Dit weekend in onze tuin.

 
***
Recensie
Maak je eigen jungle
Meer dierenleven in je tuin

Katja Staring c.s., KNNV Uitgeverij 2020, ISBN 978 90 5011 729 6, € 24,95
Hoe maak je van je tuin een een natuurvriendelijke leefomgeving. Tot plezier van plant, mens en dier.
Vlot geschreven, goed geïllustreerd en boordevol tips voor een tuin om van te genieten.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.