200702 Golfballetjes op poten

Kleineplevier280620

Kleineplevieren280620
* Kleine plevier, Charadrius dubius, Little Ringed Plover, Pluvier petit-gravelot, Flussregenpfeifer *
Drie kleine plevieren waggelden zondagmorgen als dronken eenden rond hun moeder:
ze waren net uit het ei gekropen. Maar even later renden ze toch al vrolijk rond,
struikelend en regelmatig even de moederwarmte opzoekend. Hun pootjes net zichtbaar.
Die jonkies zijn kleiner dan een golfbal, maar met uitgekiende schutkleuren.

In deze tijd van het jaar is het altijd stiller dan gebruikelijk in de vogelwereld.
Veel vogels zijn klaar met het broedproces, zijn aan het ruien en houden zich rustig.
Jonge vogels zoeken voorzichtig onder dekking van bladeren hun weg in de wereld.
Voorgaande jaren hield ik me in juni/juli ook rustig, maar ja, corona heerst, vakantie is lastig(er).
Daarom verschijnen deze maanden toch Vogeldagboeken, in een wat lagere frequentie dan gebruikelijk.

Minder vogels, maar volop insecten en planten. Herkenning is vaak moeilijk,
maar er zijn tegenwoordig handige hulpmiddelen. Determinatie van foto’s op je gsm
is razend populair aan het worden. Je maakt een foto van een vogel, insect of plant,
je opent de app Obsidentify en je krijgt antwoord, van erg onzeker tot honderd procent zekerheid!

De app is nog lang niet volmaakt. Er zijn soorten zoals sprinkhanen en sluipwespen
waarop met één foto niet met zekerheid de naam kan worden gegeven. Maar je krijgt dan wel een idee
en je kan vervolgens op internet of in boeken verder gaan snuffelen.
Je kan ook foto’s determineren op een computer, daarvoor gebruik je waarneming.nl.

Nog een stapje verder is de foto en de locatie vastleggen in waarneming.nl of Obsidentify
(die horen bij elkaar). Daarvoor moet je je eerst gratis registreren.
Ik beleef veel plezier met de app: wat is dat voor boom, of bloem of insect?
Het is bijna verslavend – en erg leerzaam – om zo de natuur te verkennen!
Overigens zijn er meer apps, bijv. PlantNet. Maar met andere apps heb ik geen ervaring.

Knobbelzwanen290620
* Knobbelzwaan, Cygnus olor, Mute Swan, Cygne tuberculé, Höckerschwan *
Drie jonge knobbelzwanen rusten tussen het foerageren door even uit. Zoeterwoude maandag.

Sperwer010720
* Sperwer, Accipiter nisus, Sparrow Hawk, Épervier d’Europe, Sperber *
Dit mannetje sperwer heeft een flinke vogel gevangen, niet te zien is wat voor vogel.
Hij vloog er gisteren rustig mee boven het Bentwoud, richting noord. Naar het nest?

Roerdomp240620E

Roerdomp240620E_detail
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Ik dacht dat deze jonge roerdomp de paalhouding aan het oefenen was. Op de foto’s zag ik,
dat de vogel zich volledig focuste op een libel, waarschijnlijk een vroege glazenmaker. Vorige week.

Rietzanger290620
* Rietzanger, Acrocephalus schoenobaenus, Sedge Warbler, Phragmite des joncs, Schilfrohrsänger *
Rietzanger bij de Zevenhuizerplas heeft een waterjuffer gevangen, een vrouwtje kleine roodoogjuffer.

Lantaarntje300620_stack
* Lantaarntje, Ischnura elegans, Blue-tailed Damselfly, Agrion élégant, Große Pechlibelle *
Lantaarntjes komen in vele kleuren voor. Het laatste segment van hun lijf is licht van kleur,
bij volwassen diertjes blauw. Vandaar de naam ‘lantaarntje’. Zevenhuizen, dinsdag.

Variabelezadelmot_Zwartwittesnuitwapenvlieg010720
* Variabele zadelmot, Epiblema sticticana *
* Zwartwitte snuitwapenvlieg, Nemotelus pantherinus, Fen Snout *
Twee kleine insecten, beide met een wit/licht vlak, beide ca. een halve centimeter groot.
Links de variabele zadelmot, een microvlinder uit de familie bladrollers, met een ‘zadel’ op de vleugels.
De zwartwitte snuitwapenvlieg komt vooral voor in vochtige gebieden met hoge begroeiing.
Het mannetje (foto) heeft een wit achterlijf, het vrouwtje heeft veel minder wit op het lijf.

Rhogogasterchlorosoma010720
* Rhogogaster chlorosoma, Rhogogaster chlorosoma *
Dit opvallende insect is een bladwesp. Er is weinig over bekend, heeft slechts een wetenschappelijke naam,
heeft geen naam in andere talen. Op Waarneming staan maar weinig vermeldingen. Bentwoud, gisteren.