200508 Gruttokuikens

Grutto080520B

Grutto080520A
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Het geeft een heerlijk gevoel als je jonge weidevogels tussen de plantjes ziet kruipen.
Deze jonge grutto heb ik vanmorgen op grote afstand vanaf de openbare weg in De Wilck gefotografeerd.
Dit kuikentje was er één van de drie. Door het beheer in dit weidevogelreservaat
staat het er vol kruiden en bloemen die de voor gruttokuikens levensvoorwaardelijke insecten aantrekken.

Roerdomp080520
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Mannetjes roerdomp hebben in baltskleed een mooie grijsblauwe tint aan hun snavelbasis.
Deze vogel zat vanmorgen half verscholen in het riet. Zo om de tien minuten zong hij.
Daardoor verraadde hij zijn roepplek, anders zou je hem echt niet opmerken.
Op de ingezoomde foto is hij goed te zien, maar met het blote oog was het niet meer dan een bruine veeg in het riet.

Grotekarekiet070520A
* Grote karekiet, Acrocephalus arundinaceus, Great Reed Warbler, Rousserolle turdoïde, Drosselrohrsänger *
Maandagmorgen hoorde ik hem voor het eerst, gisteren kon ik na een tijdje wachten een foto maken.
Alle onderstaande foto’s in dit Vogeldagboek heb ik trouwens donderdag/gisteren geschoten.

Zijn uiterlijk kan je niet bepaald spectaculair noemen, maar zijn presentatie wel!
De steeds zeldzamer wordende grote karekiet verzorgt namelijk een rietperformance van jewelste.
Goed zien doe je hem niet makkelijk, maar horen des te beter: zijn zang is erg luid
en vérdragend, knarsend, bars, schril, maar onmiskenbaar met karre-karre-kiet-kiet.

Kleine neef kleine karekiet maakt langere strofen, veel zachter, met nu en dan wat fluittonen.
In het Geluidenboek staan geluidsopnamen van de kleine en de grote karekiet.
De sterke achteruitgang van de grote karekiet, met nog maar ruim honderd broedparen,
komt volgens de Sovon-Broedvogelatlas door het verdwijnen van overjarig waterriet
door verdroging, door een onnatuurlijk stabiel waterpeilbeheer en begrazing door grauwe ganzen.

Steltkluut070520A
* Steltkluut, Himantopus himantopus, Black-winged Stilt, Échasse blanche, Stelzenläufer *
De hoogroodpotige steltkluten doen het goed in ons land, mede door het warmere weer.
Het afgelopen decennium heb ik regelmatig broedgevallen met kuikens gezien. Kijk hier.

Kluut070520
* Kluut, Recurvirostra avosetta, Pied Avocet, Avocette élégante, Säbelschnäbler *
‘Onze’ kluten zijn minder opvallend maar juist hun geheel zwart-witte tekening maakt ze zo mooi.

Krakeend070520
* Krakeend, Mareca strepera, Gadwall, Canard chipeau, Schnatterente *
De wijnrode veren op de vleugel van een krakeend doen me niet alleen denken aan een bordeaux,
maar ook aan de kleur van mijn sportbroekje van de middelbare school in Dordrecht.

Baardman070520
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Mannetjes baardman zijn verbluffend mooi met hun blauwgrijze kop en lange zwarte hoefijzersnorren.
Gisteren heb ik me gefocust op vrouwtjes. Maar de baardvrouwtjes zijn op het ogenblik erg beweeglijk,
druk met het zoeken van voedsel voor hun nestjongen. Dus viel het niet mee ze te fotograferen.
Als ze straks gezamenlijk met hun jongen gaan foerageren, gaat alles in een wat trager tempo.
Vaak zoeken baardmannetjes insecten laag in de rietkragen, vlak boven de waterspiegel.

Meerkoet310320_kl
* Meerkoet, Fulica atra, Eurasian Coot, Foulque macroule, Bläßhuhn *
Wat mankeerde deze meerkoet uit Vogeldagboek van 4 april? Volgens het Dutch Wildlife Health Centre in Utrecht
lijkt het op een dikke laag fibrine (bloedstollingseiwit), wat zou duiden op een verwonding.
Zonder onderzoek kan dit niet met zekerheid worden vastgesteld. Met dank aan Carla Verhaar voor het uitzoeken.