200504 Overal roerdompen

Roerdomp040520
* Roerdomp, Botaurus stellaris, Eurasian Bittern, Butor étoilé, Rohrdommel *
Het gaat goed met de roerdomp. In de natuurlijke gebieden in mijn omgeving
zie en vooral hoor ik ze regelmatig. Door de aanleg van veel natte natuurgebieden met riet,
krijgt deze mysterieuze moerasvogel alle kans zich te herstellen van een slechte periode.
Vanmorgen maakte deze roerdomp een langdurig rondje boven zijn/haar broedgebied.

Baardman040520
* Baardman, Panurus biarmicus, Bearded Reedling, Panure à moustaches, Bartmeise *
Baardmannetjes hebben jongen, aan het gedrag van de volwassen vogels te zien.
Ik heb nog geen jonkies gezien, maar vandaag wel dit mannetje baardman. Zevenhuizen.

Tapers040520_blur

Ik kan slecht tegen onrecht in de natuur. Als ik iets zie dat niet ‘kan’, stap ik erop af.
Het heeft me al diverse malen benauwde momenten opgeleverd, maar dat mag je toch niet tegenhouden?
Eén van die ergernissen is als, zeker in broedtijd, vogels met geluid voor de camera worden gelokt.
‘Tapen’ heet dat. Soms zie ik dat wel, verdwijnt ‘er’ iets snel in een broekzak,
maar bewijzen is dan lastig. Vanmorgen betrapte ik drie ‘natuurliefhebbers’ op heterdaad.

Het was een kort en onplezierig gesprek. Ik wees de heren er op dat de baardmannetjes
volop aan het broeden zijn en ze hun kuikentjes verzorgen. Het is dan, zacht gezegd, onfatsoenlijk,
zeg maar ethisch verwerpelijk, om die vogels uit hun ritme te halen, met alle gevolgen van dien.
Uitsluitend met als egoïstisch doel om een foto van de vogel van dichtbij te kunnen maken.
Als je een natuurliefhebber bent, doe je zoiets niet en wacht je geduldig je fotokansen af.

Bovendien: volgens de Wet natuurbescherming is het verboden vogels opzettelijk te storen.
Dat geldt in elk geval zeldzame vogels die in hun voortbestaan bedreigd kunnen worden.
Ik heb de fotografen op de foto ‘geblurd’ omdat ze beloofden te stoppen met tapen.

Ringmus030520
* Ringmus, Passer montanus, Eurasian Tree Sparrow, Moineau friquet, Feldsperling *
Ik turf ze niet, maar de laatste jaren zie ik in mijn omgeving steeds minder ringmussen. Bentwoud gisteren.

Lepelaar030520

Lepelaar030520A
* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Een mannetje (snavel gaat in rechte lijn over in kop) lepelaar gisteren aan het vissen in De Wilck.
De vogel had opvallend felgele (nee, niet het raapzaad) veren in een hoekje van zijn vleugel. Leek wel geverfd.
Ik had tientallen foto’s gemaakt waarop ook de brede spatelsnavel goed te zien was.
Tot mijn schrik zag ik thuis dat, door onbekende oorzaak, bijna al die foto’s onscherp waren…

Gierzwaluw020520
* Gierzwaluw, Apus apus, Common Swift, Martinet noir, Mauersegler *
Vorige keer een gierzwaluw in de regen, nu een gierzwaluw tegen de blauwe lucht. Zaterdag.

Huiszebraspin230420
* Huiszebraspin, Salticus scenicus, Zebra Spider, Saltique chevronnée, Zebraspringspinne *
Op de muur van onze woning kroop dit bruinachtige huiszebraspinnetje (ca. 0,5 cm). Vaker zijn ze zwart.

 
* Petitie tegen eendenjacht *
Jammer toch dat er zo veel organisaties zijn die zich verzetten tegen de (plezier)jacht,
maar dat al die clubs hun eigen acties ondernemen. Kwam er maar eens één grote, centrale actie!
Nu kan je niet anders dan al die petities ondertekenen om een beetje invloed uit te oefenen,
zoals deze petitie van Animal Rights. Want het is natuurlijk onverkwikkelijk dat plezierjagers
alleen al in 2018 meer dan honderdduizend (wilde) eenden hebben afgeschoten. Ik blijf tekenen!