De Zeearend in Nederland

De_zeearend_in_Nederland

Auteur
Martijn de Jonge

Foto’s
Martijn de Jonge

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2020
160 pagina’s, 18 x 25 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 736 4
€ 24,95

De Zeearend in Nederland

In 15 jaar naar 15 paar

December 2018. Mijn telefoon gaat. “Ko, er zit een zeearend in de Lagenwaardse Polder!” Snel de fiets gepakt en naar het Batelaantje in Koudekerk aan den Rijn. Daar staat een vogelvriend al te wachten, de juveniele zeearend in de telescoop. Na een paar minuten vliegt het dier weg, maar zwerft nog wel een paar dagen door de polders.

Een tafereel dat we tot voor kort voor onmogelijk hadden gehouden. Zeearend in de polder! Je moest wel een geweldige fantast of optimist zijn om dat te geloven. Maar het is wel mogelijk en hoe dat komt lees je in het uiterst informatieve boek De Zeearend in Nederland.

Het is een soort waarvan een aantal exemplaren al jarenlang de winter in ons land doorbracht. Bij het Wereld Natuurfonds werden plannen gesmeed om de vogel in de Lage Landen als broedvogel te reïntroduceren. Plannen die afgeschoten werden door mensen die er meer verstand van hadden. De vogel zou uit zichzelf wel komen, als hij daarvoor de tijd en de omstandigheden geschikt achtte. En ziedaar, in 2006 het eerste broedpaar voor Nederland in de Oostvaardersplassen! Daar was ruimte en voedsel genoeg voor zo’n toppredator.

In een elftal hoofdstukken gaat de schrijver dieper in op de zeearend. Dat gaat van verenkleed, boomkeuze, jacht, voedsel tot zeearendtrivia. Het hoofdstuk ‘Vier generaties zeearenden in Nederland, een korte historie’ leest als een roman. Met heel veel liefde is geschreven hoe het aantal broedparen van een enkel paar in 2006 tot 15 paar in 2019 groeide. Als je nog geen fan bent, word je dat vanzelf wel.

De focus ligt op de zeearenden in de Oostvaardersplassen en de IJsseldelta. Wat niet wegneemt dat je ze ook in andere delen van ons land kan bewonderen, zoals in de Biesbosch. Over de locaties wordt uitvoerige informatie gegeven, zelfs de hutten van waaruit je ze kan zien worden genoemd.

Op elke bladzij vind je prachtige foto’s van de auteur, die de tekst ondersteunen en daardoor de leesbaarheid bevorderen. Alleen al voor de foto’s zou je het boek aanschaffen. Martijn de Jonge (1957) is fotograaf, publicist en reisleider. Hij legt zich toe op roofvogels, stadsnatuur en zeezoogdieren.

Ko Katsman, 24 februari 2020