200121 Noordzeekust

IJseend200120B
* IJseend, Clangula hyemalis, Long-tailed Duck, Harelde kakawi, Eisente *
Een mannetje ijseend in winterkleed. Pas eind april krijgen ze hun zomerkleed.
Gisteren dicht bij de Brouwersdam. Dit eendje met zijn lange staart heeft een guitig kopje.
Het is een zeer algemene broedvogel van arctische streken in Europa, Noord-Amerika en Azië.
Ze overwinteren in massale groepen ver op zee, soms duiken ze vlak voor onze kust op.

Eider200120
* Eider, Somateria mollissima, Common Eider, Eider à duvet, Eiderente *
De eider is een grote eend (zo groot als een brandgans) en leeft in zout water langs kusten.
Ons land ligt aan de zuidgrens van het broedgebied, de meeste eiders broeden in arctische streken.
Eidereenden kan je vooral in het Waddengebied zien, maar ook in de Delta komen ze voor.
Gisteren zag ik er bij de Brouwersdam een paar honderd, zoals dit mooie mannetje in zomerkleed.

Middelstezaagbek200120A

Middelstezaagbek200120
* Middelste zaagbek, Mergus serrator, Red-breasted Merganser, Harle huppé, Mittelsäger *
Op de Noordzee langs de Brouwersdam (de verbinding tussen Holland en Zeeland)
krioelde het gisteren van de middelste zaagbekken, honderden. Meestal op grote afstand,
sommige vogels waagden zich wat dichterbij. Boven een (1e winter?) vrouwtje, daaronder een mannetje.

Kuifduiker200120
* Kuifduiker, Podiceps auritus, Horned Grebe, Grèbe esclavon, Ohrentaucher *
Ook best veel kuifduikers (enkele tientallen) foerageerden voor de kust. Daartussen een paar geoorde futen.

Geoordefuut200120
* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
In winterkleed, zeker in donker weer als gisteren, lijken geoorde futen en kuifduikers sterk op elkaar.
Verschillen zijn: geoorde fuut donkere voorhals, kuifduiker lichtgrijs. Kuifduiker (overigens ook een futensoort)
heeft rechte snavel met wit puntje, snavel geoorde fuut is slanker en punt is opgewipt.
Wang kuifduiker is wit, geoorde fuut heeft grijze vlek in de oorstreek.
Kruin geoorde fuut heeft puntje, achterhoofd kuifduiker is puntig; dit verschil is niet altijd goed te zien.

Zwarteruiter200120
* Zwarte ruiter, Tringa erythropus, Spotted Redshank, Chevalier arlequin, Dunkler Wasserläufer *
‘s Winters moet je altijd opletten of er een zwarte ruiter in de drassige poelen loopt.
Als ze alleen zijn, is het soms wat lastig; als je ze bij elkaar ziet, vallen de verschillen goed op.
Een zwarte ruiter heeft een lichter ‘uiterlijk’, mede veroorzaakt door de ongestreepte witte buik.
De meestal wat plomper ogende tureluurs hebben donkere streepjes op de buik (in zomerkleed zwaar gestreept).
Verder hebben zwarte ruiters een lichte oogstreep en het snavelpuntje is subtiel omlaag gebogen.
De ruiter zat samen met enkele tureluurs langs de Stolpweg op Schouwen-Duiveland.

Tureluurs200120
* Tureluur, Tringa totanus, Redshank, Chevalier gambette, Rotschenkel *
De hormonen van tureluurs beginnen al op baltstemperatuur te komen.

 
***
Recensie
Brem en Snuit
15 verhalen over natuurbeleving
Elly-Ann van Luxemburg, Levendig Uitgever 2019, ISBN 978 94 9174 070 1, € 17,50
Vos en konijn, gezworen vijanden, worden vrienden en beleven allerlei avonturen. Met mooie illustraties. 5 – 9 jaar.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.

 
* Het Grote Vogelweekend in Vlaanderen *
Niet alleen in Nederland worden komend weekend de tuinvogels geteld, maar ook in Vlaanderen.
Onder de titel Het Grote Vogelweekend wordt het grootste tuinvogelonderzoek in Vlaanderen gehouden.