200116 In het zonnetje

Houtduif160120

Buizerd160120
* Houtduif, Columba palumbus, Common Wood Pigeon, Pigeon ramier, Ringeltaube *
* Buizerd, Buteo buteo, Buzzard, Buse variable, Mäusebussard *
Vandaag eindelijk weer eens een beetje zon. Ook vogels genieten daarvan,
zoals deze houtduif en buizerd vanmorgen in Zoeterwoude.

Ransuilen160120
* Ransuil, Asio otus, Long-eared Owl, Hibou moyen-duc, Waldohreule *
Roestende ransuilen in de taxus, ook vanmorgen.

Buidelmees100120B
* Buidelmees, Remiz pendulinus, Eurasian Penduline Tit, Rémiz penduline, Beutelmeise *
* Grote lisdodde, Typha latifolia, Bulrush, Massette à larges feuilles, Breitblättriger Rohrkolben *
Mannetje buidelmees vorige week foeragerend op (de sigaar van) een grote lisdodde.
De zaadjes van de grote lisdodde zijn te zien als de enigszins verdikte donkere stipjes
aan de rand van de pluizenbossen. Die pluizen verspreiden de zaadjes.

Drie buidelmeesjes trekken vele – honderden – vogelaars/fotografen naar Berkel en Rodenrijs.
Begrijpelijk. Er zijn in ons land door de warme winters elders in Europa bijna geen wintergasten
en buidelmezen zijn sowieso heel leuke vogeltjes, zeldzaam. Dus met ons allen eropaf!
Je kan de buidelmezen vinden in rietvelden op de sigaren/vruchtlichamen van de grote lisdodden.

Vorige week was ik er ook, ondanks de drukte. Fotografeerde daar de buidelmezen op sigaren.
Tussen haakjes: buidelmezen zijn geen ‘echte’ mezen maar vormen een aparte, verwante, familie.
Wat eten ze? Ik schreef ten onrechte bij een (de derde) foto: zaadje van de grote lisdodde.
Die buidelmees had het rupsje van een lisdoddeveertje, een micro-nachtvlinder, in zijn snavel.
Enkele jaren geleden had ik al eens zo’n rupsje uit een sigaar gehaald en gefotografeerd.

De afgelopen dagen heb ik bij deskundigen nagevraagd hoe het precies zit met lisdodden, rupsen en zaadjes.
De zaadjes van de lisdodden zijn vanaf november rijp. Ze worden gegeten door vogels
(o.a. mezen, buidelmezen) maar ook de rupsen van het lisdoddeveertje leven van de zaadjes.
Want hoe klein die zaadjes ook zijn, het zijn voedselrijke hapjes.

Vogels op hun beurt eten ook graag de rupsen. Op lisdodden kunnen ook voorkomen
allerlei kleine spinnetjes en eitjes/larven van rietstreepmotten, lisdoddesnuitmotten, lisdoddeboorders,
egelskopboorders en moerasplantenboorder. Te vinden op de gedetailleerde site Plantparasieten.
Zodra de sigaar door het weer of het gepik van vogels openingen gaat vertonen,
komen de samengeperste pluizenbossen naar buiten en worden de zaadjes (door de wind) verspreid.

Buidelmees100120A_detail

Lisdoddeveertje160314
* Buidelmees, Remiz pendulinus, Eurasian Penduline Tit, Rémiz penduline, Beutelmeise *
* Lisdoddeveertje, Limnaecia phragmitella, Shy Cosmet Moth *
Op de foto boven een close-up van een buidelmees met (waarschijnlijk) de rups van het lisdoddeveertje.
Daaronder een close-up van het rupsje (< 1 cm). Deze micro-nachtvlinder legt haar eitjes
op het blad van de lisdodde. Het rupsje mineert later in de bloemkolven (sigaren).

Aalscholver160120
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Aalscholvers zijn vroege broeders. In prachtkleed zijn ze wit bevederd. De Wilck, vanmiddag.

Zwartekraai150120

Zwartekraai160120
* Zwarte kraai, Corvus corone, Carrion Crow, Corneille noire, Aaskrähe *
Kraaiachtigen zijn heel slimme vogels. De raaf wordt als de intelligenste beschouwd.
In het boek Raven en Kraaien schrijft Johan Boussauw ‘dat we tegenwoordig weten dat raven de geestelijke
prestaties bereiken van primaten en andere sociaal levende soorten zoals olifanten en dolfijnen’.
Over het afschieten van dat soort ‘hogere’ dieren maken we ons druk, maar niet over het doden van zwarte kraaien.
Sterker nog: het KRO-NCRV tv-programma Binnenste Buiten (‘Jouw dagelijkse inspiratie voor binnen & buiten’)
heeft bij ‘lekkerste recepten’ een uiterst onappetijtelijk filmpje geplaatst over de bereiding van kraaienborsten.
Foto’s: roepende zwarte kraai gisteren in Zevenhuizen, vliegende kraai vandaag in Zoeterwoude.

 
***
Recensie
Darwin, Wallace en de anderen
Evolutie volgens Redmond O’Hanlon

Alexander Reeuwijk, Noordboek en Alexander Reeuwijk 2019, ISBN 978 90 5615 547 6, € 24,90
Interessante discussies over de evolutietheorieën van Darwin en andere geleerden.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.