Veldgids Diersporen Europa

Veldgids_Diersporen_Europa

Auteur
Annemarie van Diepenbeek

Foto’s
Annemarie van Diepenbeek e.a.

Illustraties
Peter Twisk

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2019
344 pagina’s, 15 x 22,5 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 706 7
€ 37,95

VELDGIDS

Diersporen Europa

Geheel Europa | Handige zoeksleutels |
Meer dan 500 foto’s en tekeningen

Er zijn drie manieren om de fauna te observeren: door zichtwaarnemingen van dieren, het luisteren naar geluiden en het ontdekken van sporen die dieren achterlaten. De laatste methode is de moeilijkste. Diersporen zijn lang niet altijd goed herkenbaar, vaak vaag of niet compleet of niet vers meer.

Vriend en vijand (heeft ze die?) zijn het erover eens dat Annemarie van Diepenbeek een, dé, expert is in diersporen. Haar decennialange ervaringen heeft ze gebundeld in de Veldgids Dierensporen Europa, een uitgebreidere versie van haar boek Veldgids Diersporen. Volgens de uitgever ‘de meest complete gids voor Europa, met ruim 700 foto’s en meer dan 170 tekeningen’.

Je kan het zo gek niet bedenken of in deze veldgids vind je afbeeldingen en beschrijvingen van sporen die dieren in de natuur achterlaten. Loopsporen, vraatsporen, prooiresten, wroet- en graafsporen, uitwerpselen en braakballen, huiden en haren en rui-veren, omgewoelde hoopjes aarde en planten, woonsporen als nesten en holen, modder-, zand en sneeuwbaden en allerlei vraatsporen aan bomen.

Had u al eens gehoord over ‘maagwandbekledingen’ van vogels? Een harde binnenlaag die de maagwand beschermt tegen mechanische beschadigingen en zuren? Diverse vogelsoorten vormen deze beschermende laagjes en stoten de restjes uit, zoals spreeuw, grote lijster, koekoek, steenuil, roek, (regen)wulp. Allemaal heel gedetailleerd!

Vergeleken met andere sporengidsen is deze veldgids onmiskenbaar het uitgebreidst en dus een waardevol bezit als je geïnteresseerd bent in het determineren van dieren via sporen. Dat komt mede door de uitvoerige, informatieve beschrijvingen.

Die hoeveelheid is meteen het zwakke punt van deze gids. Er staan zo veel foto’s in en zo veel tekst dat alles in 344 pagina’s moest worden gepropt, met (te) kleine letters en (te) kleine foto’s. Om dit prachtige standaardwerk over Europese diersporen geheel tot zijn recht te laten komen, zou een uitgave op A4-formaat heel veel mensen een groot plezier doen.

AdG, 30 december 2019