191114 Dreigreigers

Grotezilverreigers131119E

Grotezilverreigers131119B
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
Grote zilverreigers draaien met uitgestrekte lichamen om elkaar heen en vliegen soms op elkaar af.
Het gaat waarschijnlijk om het verdedigen van voedselplekken. De Wilck gisteren.
Ook vanmorgen zag ik op dezelfde plek twee dreigende zilverreigers, dezelfde?

In de polders wemelt het van de grote zilverreigers, meer dan in andere jaren.
Ze komen waarschijnlijk af op de rijk gevulde slootjes en de vele veldmuizen.
Volgens Albert de Jong van Sovon stevenen we af op ‘een dik winterrecord’,
gelet op de tellingen in oktober van grote zilverreigers op hun slaapplaatsen.

Ik had hem gevraagd of hij ook wel eens grote zilverreigers had gezien
die met gestrekte halzen en snavels als balletdansers om elkaar heen draaien
en elkaar soms als in een schijngevecht aanvallen, overigens zonder fysiek contact.
Hij denkt ook dat het om territoriaal gedrag gaat, waarbij een voedselplek wordt verdedigd.
Blauwe reigers vallen elkaar soms wel hardhandig aan en kunnen elkaar soms langdurig achtervolgen.

Patrijzen141119A
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
De groep van acht patrijzen in Stompwijk is nog steeds bij elkaar, zag ik vanmiddag.
De groep van dertien heb ik de afgelopen weken niet gezien. Dat zegt niets:
patrijzen hebben een groot territorium, ze zitten waarschijnlijk ergens anders.
Op de foto vijf van de acht. Ze kwamen steeds dichterbij… maar ook een hondje.

Patrijs141119
De haan staat op wacht, op een paar meter afstand van de groep. Hij zag de hond het eerst.

Wulp131119
* Wulp, Numenius arquata, Curlew, Courlis cendré, Große Brachvogel *
Overal in de polders zijn groepjes wulpen. Geleidelijk aan vormen ze grotere groepen,
‘s avonds strijken ze neer op hun slaapplaatsen, met lieflijk, melancholisch geroep.

Kolgans071119
* Kolgans, Anser albifrons, Greater White-fronted Goose, Oie rieuse, Blässgans *
Kolganzen zijn intussen massaal binnengestroomd. Nederland is een heel belangrijk overwinteringsland
voor de in Rusland broedende kolganzen: 85% van alle trekkende kollen komen hier,
soms wel tegen de miljoen vogels. De laatste jaren neemt het aantal broedparen toe,
waarschijnlijk uit siervijvers ontsnapte vogels, mogelijk kruisen ze met wilde kolganzen.

Smienten111119
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
De rui bij veel mannetjes smienten is (bijna) voltooid en veel zijn al in prachtkleed,
met de kenmerkende oranje streep op kop en kruin. Op deze foto is de groene spiegel
van de smient goed te zien, deze valt meestal pas op in de vlucht.

Waterhoen131119
* Waterhoen, Gallinula chloropus, Common Moorhen, Gallinule poule d’eau, Teichralle *
Een waterhoen bovenop lisdodden in het Buytenpark. De dikke ‘sigaar’ is de vrouwelijke bloem,
de dunne spriet die er in de zomer bovenuit steekt, is de mannelijke bloem. Die valt eraf.
De vogel nam telkens wat hapjes uit de sigaar en vrat de pluizen en de zaadjes op.
Ik had dit nog nooit gezien. Het duurde totdat een narrige meerkoet hem verjoeg.

Watersnippen131119
* Watersnip, Gallinago gallinago, Snipe, Bécassine des marais, Bekassine *
Ze zitten er echt, langs de sloten in De Wilck, te zien vanaf de openbare weg: watersnippen.
Je moet wel goed (met de verrekijker) zoeken en geduld hebben totdat ze zich bewegen.

Koolmees311019
* Koolmees, Parus major, Great Tit, Mésange charbonnière, Kohlmeise *
In de twee huismussennestkasten in onze tuin, met zes ‘afdelingen’, broeden mezen.
Elk jaar zie ik wel kool- of pimpelmeesjes uitvliegen, dit jaar slechts eenmaal.
Bij het schoonmaken bleken vier nesten bezet te zijn geweest, in twee lagen nog eieren.
Een vijftal was wat donkerder en spitser (afmetingen 1,9 x 1,3 cm) dan de twee andere,
die ik er voor de foto bijgelegd heb (1,7 x 1,4 cm, ovaler). Ik dacht dat dit eitjes
van een pimpelmees waren. Bij navraag hoorde ik dat het allemaal koolmeeseieren zijn.

 
* Kerkuil als vervanger van ratten- en muizengif *

Vanaf 2023 mogen particulieren geen rodenticiden meer gebruiken tegen ratten en muizen.
Begrijpelijk, dit gif is schadelijk voor het milieu, voor mens en dier (roofvogels).
Alleen gecertificeerde gebruikers mogen onder voorwaarden dan nog met dit gif werken.

Lezeres Yael Ben Lev-de Jong uit de Kibbutz Palmachim maakte me attent op
een succesvolle aanpak van ratten en muizen in de Jordaanvallei: kerkuilen!
Overal worden in zowel Palestina, Jordanië als Israël nestkasten geplaatst.
Het project leidt bovendien tot verbroedering. Hier de vertaling van een artikel in Nature.
Toepasbaar in ons land terwijl er al zoveel verkeersslachtoffers onder kerkuilen vallen?