Het Prentenboek

Het_Prentenboek

Auteurs
René Nauta en Aaldrik Pot

Foto’s
René Nauta en Aaldrik Pot

Illustraties
René Nauta

Uitgave
EXTRA i.s.m. Uitgeverij kleine uil, 2019
448 pagina’s, 17,5 x 24 cm
ISBN 978 90 824538 1 2
€ 39

Het Prentenboek

EXTRA • Maak buiten je huis

Hoe heerlijk is het om buiten te zijn, in de natuur, te genieten van mooie vogels, bloemen en vlinders. Kijkt u ook wel eens naar beneden, naar het zandpad waarover u loopt, naar slikrandjes, naar trekkersporen met modder, naar slootkanten? Nee? Dan mist u de levensgeschiedenis van het gebied. Want er staan volop afdrukken van dieren in dat zand, in de modder, in de klei, in de sneeuw!

Hoewel ‘spoorzoeken’ in ons land nog niet sterk ontwikkeld is, bestaan er diverse boeken over. Waarbij de (steeds actuele) gidsen en website van Weylin Tracking genoemd moeten worden, evenals Vogelsporen en de komende uitgebreide herdruk van Veldgids Diersporen Europa van expert Annemarie van Diepenbeek.

Het Prentenboek is, zoals de titel zegt, gericht op prenten van dieren, zoogdieren, vogels, insecten. Geen loopsporen, braakballen, uitwerpselen, legers en andere rustplaatsen, schedels, veren enz. Het is een bewuste keuze van de auteurs. Ze gaan dieper dan in andere boeken specifiek in op de prenten, met veel aandacht voor vogelafdrukken. Dat doen ze door naast elkaar foto’s te plaatsen van de voet en de prent alsmede een tekening van de prent met de belangrijkste kenmerken. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van welk dier bij de afdruk hoort.

De auteurs hebben een handigheid ingebouwd: neem je hand als uitgangspunt voor vergelijking met dierprenten. Ik heb het geprobeerd, dat werkt echt heel aardig!

Het is onmogelijk om alle soorten te beoordelen – daar heb ik de kennis ook niet voor. Ik neem steekproeven. Dan blijkt al gauw dat wil je echt álles over dit onderwerp weten, je bij verschillende bronnen te rade moet gaan, want er bestaan flinke afwijkingen tussen de tekeningen van de prenten.

In Het Prentenboek wordt veelvuldig gewezen op gelijkenissen/verschillen met sporen van andere dieren. Maar niet altijd. In andere boeken vond ik bijvoorbeeld wel het minieme maar belangrijke onderscheid tussen de tenen aan de ‘middelvinger’ (teen 3) van houtsnip (teen naar binnen gedraaid) en van watersnip (recht) *. (Aanvulling oktober 2019: het gaat feitelijk om de teennagel.) De grutto wordt wel als soort genoemd die ‘aan bod’ komt, maar ik heb hem niet kunnen vinden.

Je kan Het Prentenboek een compleet en leerzaam naslagwerk voor dierenprenten in Noordwest-Europa noemen. Met veel informatie en met stappenplannen voor het kijken naar prenten van zoogdieren en vogelpoten. Rijk geïllustreerd met zevenhonderd foto’s en zo’n 350 tekeningen en persoonlijke ervaringen. Kleine minpuntjes: de ‘oprukkende’ goudjakhals ontbreekt ** en de (overigens beperkte) tekst op bruinrode ondergrond leest lastig.

Op de website van Het Prentenboek staat nog aanvullende informatie, o.a. over het fotograferen van prenten.

AdG, 14 augustus 2019

 

* De auteurs hebben me laten weten dat uit hun onderzoeken niet is gebleken dat de stand van de ‘middelvinger’ van een houtsnip afwijkt van die van een watersnip.

** De goudjakhals staat niet in het register maar wordt wel kort genoemd.