190809 Boomvalken

Boomvalk080819C

Boomvalk080819L
* Boomvalk, Falco subbuteo, Eurasian Hobby, Faucon hobereau, Baumfalke *
Op een kunstnest heeft een paartje boomvalken twee kuikens grootgebracht. Ze zijn pas uitgevlogen,
dus zijn ze zo’n vier à vijf weken oud. Op de foto’s boven (gisteren gemaakt) één van de jonge vogels,
op de foto hieronder een volwassen vogel (met rode ‘broek’) die voedsel komt brengen.

Boomvalk080819A

Een klein, pijlsnel, erg wendbaar roofvogeltje, dat makkelijk kleine vogels en grote insecten vangt.
Dat is de boomvalk, die zoals zoveel vogelsoorten in ons land steeds minder talrijk wordt.
Volgens de recente Vogelatlas van Nederland broeden er nog maar 450 tot 700 paartjes in NL.
Predatie, minder voedsel, minder nesten (oude kraaiennesten) etc. zijn waarschijnlijke oorzaken.
De laatste jaren worden steeds meer kunstnesten in bomen gehangen, de foto’s bewijzen dat dat werkt.

Hanneke Sevink schrijft in de Vogelatlas dat nog veel onduidelijk is over boomvalken.
Ze overwinteren ten zuiden van de Sahara. Ze signaleert dat het inventariseren van boomvalken
niet eenvoudiger is geworden. Vroeger waren ze luidruchtig, nu is hun gedrag heimelijk.
Vermoedelijk heeft dat te maken met de aanwezigheid van predatoren, zoals de havik.
“Het lahnen (langgerekt zangerig geluid) en kieuwen is zelden over meer dan 150-200 meter te horen.”
Door deze stillere levenswijze is de trefkans van broedparen bij inventarisatie afgenomen.

Huiszwaluw090819

Huiszwaluw090819B
* Huiszwaluw, Delichon urbica, Common House Martin, Hirondelle de fenêtre, Mehlschwalbe *
Ook zwaluwen, zelfs de snelle gierzwaluwen, behoren tot de prooien van boomvalken.
Vanmorgen waren vele tientallen huis- en boerenzwaluwen in De Wilck op insectenjacht
boven een perceel waar een boer de begroeiing aan het maaien was. Op de foto boven
een volwassen huiszwaluw met een zwarte kruin, daaronder een jonge vogel met donkerbruine pet,
vuilwitte kin/keel en op de vleugels (niet goed zichtbaar) nog lichte toppen aan de veren.

Boerenzwaluw090819
* Boerenzwaluw, Hirundo rustica, Barn Swallow, Hirondelle rustique, Rauchschwalbe *
Ook de boertjes zijn zich aan het verzamelen om straks in grote groepen op reis te gaan.
Net als huiszwaluwen overwinteren boerenzwaluwen ten zuiden van de Sahara, in tropisch Afrika.

Spreeuw090819
* Spreeuw, Sturnus vulgaris, Starling, Étourneau sansonnet, Star *
Juveniele spreeuwen zijn geheel bruin/grijsbruin. In de herfst ruien spreeuwen naar hun winterkleed.
Bij jonge spreeuwen ontstaat dan een opmerkelijk verenkleed: de kop is nog egaal gekleurd
maar de vleugels en de buik krijgen al de karakteristieke geelwitte spikkels van het winterkleed.
‘s Winters is er geen verschil meer te zien tussen volwassen en jonge vogels. De spikkels verdwijnen
tijdens de voorjaarsrui en dan hebben ze een zwart verenkleed met metaalglans. Foto vandaag, De Wilck.