190521 Futen

Geoordefuut150519* Geoorde fuut, Podiceps nigricollis, Black-necked Grebe, Grèbe à cou noir, Schwarzhalstaucher *
Op het Dwingelderveld, met name bij het kijkscherm Holtveen, kun je geoorde futen van dichtbij zien.
Deze foto heb ik ‘s morgens vroeg gemaakt: een laagstaande zon zorgt voor mooi zacht licht.

Dodaars180519
* Dodaars, Tachybaptus ruficollis, Little Grebe, Grèbe castagneux, Zwergtaucher *
Ook onze kleinste fuutachtige, de dodaars, kleurt warm in dat vroege schijnsel.

Kraanvogels180519
* Kraanvogel, Grus grus, Common Crane, Grue cendrée, Kranich *
Op grote, veilige afstand van mensen, foerageerden twee kraanvogels op het Dwingelderveld.
Ik hoorde van lokale natuurliefhebbers dat het paar waarschijnlijk één kuiken had.

Smelleken170519
* Smelleken, Falco columbarius, Merlin, Faucon émerillon, Merlin *
Een ‘bijvangst’ toen ik de kraanvogels aan het bewonderen was: een smelleken.
In de verte zag ik een vogel aankomen die qua grootte wat op een koekoek leek.
Een koekoek is altijd een foto waard dus camera in stelling gebracht en de vogel gekiekt.
Blijde verrassing toen ik zag dat het een vrouwtje van deze zeldzame dwergvalk was.
Smellekens zijn iets kleiner dan torenvalken. Het zijn trekvogels, ze broeden in Noord-Europa.

Grotedansvlieg_Grotewintervlinder_mei19
* Grote dansvlieg, Empis tessellata, a dance-fly, Empis marqueté, Gewürfelte Tanzfliege *
* Grote wintervlinder, Erannis defoliaria, Mottled Umber, Hibernie défeuillante, Großer Frostspanner *

Vogels profiteren op het ogenblik van een groot aanbod van rupsen. Veel groene rupsen,
van de kleine wintervlinder, en ook talloze gekleurde rupsen, van de grote wintervlinder,
op de foto rechtsboven. Massaal vliegen ook de grote dansvliegen, linksboven met stuifmeel.
Eveneens zeer talrijk zijn verschillende soorten wantsen, zoals de parende koolschildwantsen links.
In onze vakantietuin krioelde het van de rozenkevers, niet elk gazon is daar blij mee…

Koolwantsen_Rozenkever_mei19
* Koolschildwants, Eurydema oleracea, Rape Bug, Punaise potagère, Kohlwanze *
* Rozenkever, Phyllopertha horticola, Garden Chafer, Hanneton des jardins, Gartenlaubkäfer *

Zwartespecht140519ID

Grotebontespechten040519ID
* Zwarte specht, Dryocopus martius, Black Woodpecker, Pic noir, Schwarzspech *
* Grote bonte specht, Dendrocopos major, Great Spotted Woodpecker, Pic épeiche, Buntspecht *
Foto en tekst Inge Duijsens: Voor het eerst een zwarte specht kunnen fotograferen,
wat een mooie en grote spechtensoort is dat! Hun lengte is 40-46 cm en spanwijdte 67-73 cm.
Dit is het vrouwtje met een rode vlek achter op haar kruin; mannetjes hebben een geheel rode kruin.
Bij de grote bonte spechten hebben alleen de mannetjes rood achter op hun kop.

 

* Prijsvraag mooiste foto *

Heeft u al meegedaan met de prijsvraag welke foto u de mooiste vindt? A of B?
Het kan nog, tot en met 31 mei, met drie mooie KNNV-boeken voor de winnaars. KLIK HIER.