190325 Aanvliegen, landing, paring

Gruttos230319
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Parende grutto’s in De Wilck. Het aanvliegen…

Gruttos230319A
…de landing…

Gruttos230319B
…de paring.

IJslandsegrutto190319
* IJslandse grutto, Limosa islandica, Icelandic Godwit, Barge à queue noire islandaise, Isländische Uferschnepfe *

Nu de grutto’s op kleur gekomen zijn, is het verschil tussen ‘onze’ grutto’s
en de IJslandse grutto’s goed te zien. Op de foto een islandica op de Starrevaart.
Islandica’s zijn iets kleiner, hebben kortere snavels, de tibia (scheenbeen, ‘bovenpoot’)
is korter, ze zijn meestal feller van kleur, de bandering op de (onder)buik is uitgebreider.

Belangrijk: islandica’s hebben een grijze voorvleugel die sterk afsteekt tegen de rode veren.
Bij onze grutto’s is die vleugelbaan bruin. Bij limosa zit de snavelbasis vrij hoog,
waardoor de snavel vloeiender overgaat in de kop; die ziet er daardoor platter uit.
Bij islandica zit de snavel lager, waardoor hun kopje ronder (en vriendelijker…) oogt.

Om zeker van determinatie te zijn, moet je meestal meer kenmerken tegelijk zien.
In onze broedgebieden zie je geen IJslanders, die broeden voornamelijk op IJsland.

Witgatje220319
* Witgat, Tringa ochropus, Green Sandpiper, Chevalier cul-blanc, Waldwasserläufer *
Witgatjes lijken op oeverlopers, maar zijn groter en donkerder van kleur.
Oeverlopers hebben bovendien een opvallende lichte krul op de zijborst, witgatjes niet.
De borstband bij beide soorten is scherp afgetekend, waardoor de buik egaal wit is, zoals de foto goed laat zien.
Bosruiters lijken op afstand wel wat op witgatjes, maar zij hebben donkere veertjes op buik en flanken.

Muizenmaag220319
Foto © Gerard Kok
* Muizenmaag, Stomach of Mouse, Estomac de souris, Magen der Maus *
Gerard Kok woont in Hoogland bij Amersfoort en heeft een torenvalkenkast met jaarlijks een broedpaar.
Vorige week zag hij het vrouwtje een muis eten. De muis ging in stukken naar binnen
behalve een rond balletje dat zij los peuterde en weggooide en wat hij later terugvond.
Het bolletje was op de lange zijde circa één centimeter. Er zat een dun vlies omheen.
Waarschijnlijk de maag van het (veld?)muisje met groene pulp van plantenresten. Aparte foto!

Grasbij220319
* Grasbij, Andrena flavipes, Yellow-legged Mining Bee,
Andrène à pattes jaunes, Gemeine Sandbiene *
Aan de zonnige kant van een diepe sloot in het Bentwoud vlogen vrijdag vele honderden bijtjes.
Landschapsecologe Wankja Ferguson vertelde me dat veel bijensoorten met heel veel exemplaren
bij elkaar nestelen (aggregatie) als ze een goede nestplaats gevonden hebben, zoals deze grasbijen.
Mannetjes grasbijen zwermen als ze uitkomen boven deze nestplekken tot er een vrouwtje uitkomt,
die ze onmiddellijk zullen proberen te paren. Vrouwtjes zijn overigens iets groter en kleurrijker.
Nu en dan zonnen ze kort op een blaadje om op te warmen – hét moment om dit mannetje te fotograferen.

Rouwmantel230319ID
* Rouwmantel, Nymphalis antiopa, Camberwell Beauty, Morio, Trauermantel *
Foto en tekst Inge Duijsens: Deze mooie donkere vlinder zag ik vliegen in ons Franse bos, een rouwmantel.
Hij viel op door de lichte rand en dan de verder donkere kleur. Komt in Europa vrij algemeen voor,
in Nederland een zeldzame dwaalgast. In 2006 was er een invasie in ons land van honderden rouwmantels.