190319 Weidevogelvreugde

Gruttos170319B

Gruttos170319
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Het voorspel is begonnen: grutto’s baltsen en stoeien met luid gegruttooo.
Er vliegen soms wat veertjes in het rond, maar verwonden doen ze elkaar niet.
De meeste grutto’s verblijven nog op verzamelplaatsen, maar nu de temperatuur stijgt,
zullen ze snel hun broedterritoria gaan opzoeken. De Wilck zondag.

Kieviten190319
* Kievit, Vanellus vanellus, Northern Lapwing, Vanneau huppé, Kiebitz *
Mannetjes kieviten verjagen elkaar als ze te dicht bij hun nesten komen.

De polders borrelen deze mooie maartse dagen van weidevogelvreugde.
Althans op natte terreinen, de productiegraslanden en -akkers zijn doods.
Veel kieviten zitten op het nest, luidruchtige scholeksters zijn aan het paren,
grutto’s ‘vechten’ alsof hun leven op het spel staat (terwijl ik dit schrijf,
realiseer ik me dat het inderdaad gaat om hun nakomelingschap en toekomst),
de wat later broedende tureluurs zijn bezig met hun eerste schermutselingen.

Tapuit190319
* Tapuit, Oenanthe oenanthe, Northern Wheatear, Traquet motteux, Steinschmätzer *
De eerste voorjaarstrekkers laten zich al zien. Zoals deze fraaie tapuit,
een kleurrijk mannetje, gisteren en vandaag in de Stompwijkse polders.

Rietgors190319A

Rietgors190319
* Rietgors, Emberiza schoeniclus, Reed Bunting, Bruant des roseaux, Rohrammer *
Door de rietkragen van de Starrevaart slopen vanmorgen enkele paartjes rietgorzen,
waarschijnlijk al bezig met het bouwen van hun nesten op een verhoging op de natte bodem.
Soms kroop een mannetje omhoog om met volle overtuiging zijn eenvoudige liedje te laten horen.

Kokmeeuw_RA0_080319
* Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus, Black-headed Gull, Mouette rieuse, Lachmöwe *
Vaak zie ik in het veld vogels met (kleur)ringen. Ik maak er altijd foto’s van
en geef de ringcodes door aan de ringers. Deze kokmeeuw zag ik op 8 maart
bij de Noordhovense Plas in Zoetermeer en zij is als volwassen vrouw geringd
op 2 november 2006 aan de Lorentzweg in Hilversum. Best een oudje dus!

Rodewouw120319ID
* Rode wouw, Milvus milvus, Red Kite, Milan royal, Rotmilan *
Foto en tekst Inge Duijsens: In de buurt van vliegveld Pau (Zuid-Frankrijk) was een boer
vorige week aan het ploegen en ik zag een aantal wouwen naar wormen en insecten zoeken.
De rode wouw behoort tot de havikachtigen, het is een van onze mooiste roofvogels.
Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan hun gevorkte staart en hun prachtige kleurschakering.

 
* Help *

Bij het verzenden van de Vogeldagboeken per e-mail naar de ruim 25.200 abonnees
moet rekening worden gehouden met heel wat technische zaken. Wat voor computers zijn er,
welke besturingssystemen (zoals Windows) staan daar op, welke e-mailprogramma’s worden gebruikt,
worden de Vogeldagboeken via webmail gelezen enz? Dan kan er wel eens iets misgaan.

Vooral na updates van programma’s krijg ik soms klachten dat foto’s niet zichtbaar zijn.
In vrijwel alle gevallen zit dat probleem bij de ontvangers van Vogeldagboek.
(Behalve de link naar het filmpje van de goudvink, die was fout. Hier staat de juiste.)
En ook bijna altijd zijn die problemen vrij gemakkelijk te herstellen.

Speciaal voor dit soort gevallen heeft Vogeldagboek helppagina’s gemaakt. Blijven de problemen bestaan,
dan wordt op een helppagina aangegeven op welke manier wij u verder kunnen helpen.
De helppagina’s zijn altijd te vinden via het menu van de Vogeldagboeken op de website.
KLIK HIER VOOR HELP.