190315 Broedseizoen kan losbarsten

Hazen130319
* Haas, Lepus europaeus, Brown Hare, Lièvre d’Europe, Feldhase *
Het is rammeltijd, voortplantingstijd: groepen hazen met rammen en moeren rennen
achter elkaar aan over graslanden en akkers. Het leidt soms tot spetterende gevechten
zoals tussen deze twee rammen. Mannetjes kunnen elkaar daarbij rake klappen uitdelen.
De winnaar van dit duel dekte even later een vrouwtje. Zoetermeer, woensdag.

Grote_Kleinezilverreiger140319
* Grote zilverreiger, Ardea alba, Western Great Egret, Grande aigrette, Silberreiher *
* Kleine zilverreiger, Egretta garzetta, Little Egret, Aigrette garzette, Seidenreiher *
Zie je veel reigers op akkers of graslanden? Er zijn dan waarschijnlijk een heleboel (veld)muizen.
Gisteren foerageerden er in Stompwijk op één grasland wel tien grote en één kleine zilverreiger.
Deze grote zilverreiger heeft onder het oog van zijn kleinere neef een woelrat gevangen.
Dat zijn heel stevige hapjes: een woelrat is drie tot vier keer zo zwaar als een veldmuis.
Overigens is de naam woelrat, of waterrat, misleidend: het zijn woelmuizen, net als de veldmuis.

Blauwereigers140319
* Blauwe reiger, Ardea cinerea, Heron, Héron cendré, Graureiher *
Er waren ook veel blauwe reigers aan het muizen.

Lepelaar140319


* Lepelaar, Platalea leucorodia, Spoonbill, Spatule blanche, Löffler *
Nog een paar dagen en dan schijnt een lange periode van zeer harde wind met windstoten
(gelukkig) voorbij te zijn. Veel vogels hebben moeite om op hun poten te blijven staan
en drukken zich plat tegen de grond of kruipen in slootkanten of in de begroeiing.
Met zacht weer op komst zal het broedseizoen komende week in volle hevigheid losbarsten!
Op de foto boven een vrouwtje: vrij korte snavel, punt niet naar beneden gebogen.
Die foto heb ik gisteren gemaakt, de twee lepelaars beneden vandaag, beide in Stompwijk.

Blauwekiekendief150319
* Blauwe kiekendief, Circus cyaneus, Hen Harrier, Busard Saint-Martin, Kornweihe *
Karakteristieke jachtvlucht van een kiekendief laag boven gras- of akkerland.
Dit vrouwtje blauwe kiekendief schommelde vanmorgen in de polders rond Stompwijk.

Goudvink-v090319ID
* Goudvink, Pyrrhula pyrrhula, Eurasian Bullfinch, Bouvreuil pivoine, Gimpel *
Foto en tekst Inge Duijsens: Eén van de twee vrouwtjes goudvink in onze Franse tuin.
Van een zaadjes etend mannetje goudvink heb ik een korte film gemaakt, KLIK HIER.