190219 Witachtige duiker

Nonnetje190219A

Nonnetje190219B
* Nonnetje, Mergellus albellus, Smew, Harle piette, Zwergsäger *
Het nonnetje, althans de woerd, is een van de mooiste vogels die bij ons te zien zijn.
Ze broeden in noordelijke gebieden, van Scandinavië tot Oost-Siberië.
Er zijn enkele broedgevallen in Friesland gemeld, maar of dat wilde of verwilderde nonnetjes waren?
Het is een wintergast. Hoe strenger de winter, hoe meer nonnetjes zuidwaarts trekken.
Door de permanente stijging van de (water)temperatuur blijven ze echter steeds vaker in het Noorden hangen.
Bij de naamgeving van de nonnetjes is ongetwijfeld gedacht aan het habijt van nonnen.
De zwart-wittekening van het mannetje leidde ook tot volksnamen als Witte Non en Nonduiker.
Vanmorgen steeg er zo’n prachtige woerd vlak voor de Starrevaarthut op.

Slobeenden180219
* Slobeend, Spatula clypeata, Northern Shoveler, Canard souchet, Löffelente *
Krakeenden, smienten, wintertalingen, slobeenden enz. maken op het ogenblik baltsvluchten in groepen.
Mannetjes met meestal één vrouwtje, soms meer. Gisteren deze slobeenden in ‘t Weegje, Waddinxveen.

Smienten190219
* Smient, Mareca penelope, Eurasian Wigeon, Canard siffleur, Pfeifente *
Op de Starrevaart vlogen de baltsende smienten elkaar vandaag doorlopend in de veren. Vrouwtje rechts.

Scholeksters190219
* Scholekster, Haematopus ostralegus, Eurasean Oystercatcher, Huîtrier pie, Austernfischer *
Erg veel scholeksters op de Starrevaart. Dus nu en dan was het vechten om een goed plekje.

Gruttos190219
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Landende grutto’s op het schelpeneilandje op de vogelplas. Elke dag komen er meer.

 
* Placemats *
Er zijn nog steeds placemats te koop met afbeeldingen uit Vogeldagboek. KLIK HIER.
 

Aalscholver190217ID
* Aalscholver, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, Grand cormoran, Kormoran *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zondag was ik in de polders van Oegstgeest en ik telde 85 grutto’s!
De lente is al echt begonnen en dat geldt ook voor deze aalscholver, die niet alleen zilvergrijze manen
als broedkleed heeft, maar waar je tijdens de vlucht ook goed de witte dijvlek kunt zien.

 
***
Recensie
Vogels in en rond de tuin
De 100 mooiste soorten in tuin en park

Helga Hofmann, Kosmos Uitgevers 2018, ISBN 978 90 2157 092 1, € 15,-
Veel informatie, ook om vogels je tuin in te lokken, voor relatief weinig geld.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.