Een tuin voor bijen en vlinders

Een_tuin_voor_bijen_en_vlinders

Auteur
Albert Vliegenthart

Tekst wilde bijen
Jens D’Haeseleer

Uitgave
Kosmos Uitgevers 2019
160 pagina’s, 18,5 x 20,5 cm
ISBN 978 90 2157 018 1
€ 17,50

Een TUIN voor BIJEN & VLINDERS
101 tips om nuttige insecten te helpen

Nu bijen, vlinders en andere insecten zich steeds moeilijker kunnen handhaven tegenover hun grootste predator, de mens, neemt de belangstelling van natuurbeschermers voor deze onmisbare bestuivers sterk toe. Geen bestuiving: voedseltekorten. Bovendien dreigt het uitsterven van diersoorten die van insecten leven.

Elke vierkante meter (tuin)grond die geschikt gemaakt wordt voor insecten, is mooi meegenomen. Er verschijnen dan ook tal van artikelen en boeken om mensen te helpen bij het insectenvriendelijk maken van onze tuinen en balkons.

Deze nieuwe gids geeft in algemene zin aanwijzingen voor een goede inrichting van tuinen voor bijen en vlinders. Dat levert een brij aan gegevens op die je soms doet duizelen. Zoek daar de juiste samenstelling van bloem en plant voor je tuin maar eens uit. Als je zelf geen groene vingers hebt, en je hebt een flinke tuin, is advies van deskundige hoveniers of tuinarchitecten te overwegen. Maar er zijn ook talloze kleine(re) tuinen en je kan ook met een hoekje van je tuin beginnen. Belangrijk is om vooraf te bedenken hoe je je tuin wil opbouwen: structuur (variërende hoogtes) en variatie (verschillende planten).

Voor alle soorten tuinen zijn er ’top tiens’ samengesteld met geschikte bloemen en planten en in welke combinatie je die kan zaaien of poten. Die toplijsten zorgen er (dikwijls) voor dat mensen meestal dezelfde soorten beplanting kiezen, bijvoorbeeld ongeacht de bodemsoort.

In tuinen ontbreken vaak vlinderbloemigen, zoals rolklavers en lathyrussen en de havikskruiden, leeuwentanden, streepzaden. Daardoor maken veel bijensoorten geen kans in onze tuinen. Anders dan voor vlinders geldt er voor bijensoorten ook een geografische verdeling, het varieert dus enigszins voor welke soort je wat kan doen, met de plek waar je woont. Een krentenboom wordt wel genoemd, maar die is niet waardevol voor bijen en vlinders.

Geadviseerd wordt om het gazon om de twee à drie weken te maaien. Dan maai je echter alles weg. Geadviseerd had moeten/kunnen worden om gefaseerd te maaien. En geen rode klaver in het gazon: dat kan niet tegen veelvuldig maaien. Bloemrijke gazons moet je volgens het boek in september maaien. Ook hier geldt: gefaseerd maaien biedt insecten veel meer kansen. Ook aan vogels die veel zaden, rupsen, poppen enz. vinden in overstaande planten. Trouwens, in het hele boek wordt weinig aandacht geschonken aan het verband tussen tuin en vogels en vleermuizen; die laatste eten o.a. vlinders.

Kortom: het boek staat boordevol praktische tips voor kleine en grote(re) tuinen, voor allerlei soorten tuinen zoals de moestuin, over vlinderkastjes en bijenhotels enz. Je kan daar zelf extra creativiteit/biodiversiteit aan toevoegen. De talrijke foto’s geven een duidelijke illustratie van de besproken mogelijkheden.

AdG, 30 januari 2019