Vos – Vulpes vulpes – Red Fox

Vos220710O_mp3

Oteppe (B), 1 januari 2019, Opname ©Annelies Groen

Op 1 januari 2019 hoorde Annelies Groen in de bossen van Oteppe van Waals-Brabant een hard, vreemd geschreeuw.
We dachten eerst aan angstkreten van een das, maar het is een vos. Ook haar drinkende honden zijn te horen.

Roofdierexpert Jaap Mulder van Bureau Mulder-natuurlijk schreef:
“Dit geluid is van een vos. Ik heb dassen nooit zulke blaf-geluiden horen maken.
Ze knorren en brommen en maken bij hun jongen een zacht, hoog trillend geluid;
alleen als ze onderling vechten maken ze harde geluiden, en dat is een hoog gekrijs van jewelste,
in de trant van vechtende vossen en marterachtigen. Maar dit geluid is typisch vos.
Het lijkt overigens wel op het geblaf van reeën, maar dit is wat langer uitgetrokken.”