De man op de dijk

De_man_op_de_dijk

Auteur
Elvira Werkman

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2018
318 pagina’s, 15 x 23 cm
ISBN 978 90 5011 673 2
€ 24,95

De man op de dijk
Het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief

Je kunt dit geweldige boek op diverse manieren lezen. Ten eerste als een monografie over de grauwe kiekendief. Dit boek geeft een schat aan informatie over deze heel bijzondere roofvogel. Over zijn broedgedrag, over zijn voedselkeuze, over de trek en over zijn overwinteringsgebieden in Afrika. Daarnaast passeren in de marge nog enige andere interessante vogelsoorten de revue.

Vervolgens als een aanklacht tegen de Nederlandse politiek (Henk Bleker wordt met name genoemd), de ambtelijke beleidsmakers en de boerenorganisatie LTO. Maar absoluut niet als aanklacht tegen alle individuele boeren. Want juist door de samenwerking van natuurbeschermers met individuele, goedwillende boeren, is de grauwe kiekendief in Groningen aan een wederopstanding begonnen.

Daarnaast kun je veel informatie vinden over het landbouwbeleid vanaf de Tweede Wereldoorlog. Je komt van alles aan de weet over de invloed van de Europese landbouwpolitiek, de (mislukte) vergroeningsmaatregelen en de wijze waarop de boeren op het steeds wisselende beleid moeten inspelen om het hoofd boven water te houden.

Ook kun je dit boek zien als een biografie over een zeer bevlogen vogelbeschermer: Ben Koks, de man op de dijk. Dit soort supernatuurbeschermers zijn nodig om de natuur te helpen overleven, tegen alle tegenwerking in. Aan het eind van het boek komt hij zelf nog aan het woord. Zijn eigen verhaal ontroert; zeker de passage over de dood van zijn dochtertje Sanne emotioneerde mij zeer.

En ten slotte is dit boek – ondanks alles – ook een soort ‘feel good verhaal’, een verhandeling over wat een gedreven club mensen, de Werkgroep Grauwe Kiekendief, kan bereiken. In deze donkere tijden, waarin mij steeds vaker het gevoel bekruipt dat de natuur niet meer te redden is, laat dit verhaal zien dat er prachtige successen kunnen worden behaald indien je er maar hard genoeg voor knokt. Heerlijk om eens een succesverhaal over natuurbescherming te lezen.

‘De man op de dijk’ heeft me enorm aan het denken gezet over natuurbescherming en de wijze waarop we verder moeten in dit land, zonder dat ik in een somber gepeins ben vervallen. Een boek dat zoiets voor elkaar krijgt, is wat mij betreft het lezen meer dan waard.

Ronald Klingers, 4 januari 2019