180808 Verkoeling

Huismus040818B
* Huismus, Passer domesticus, House Sparrow, Moineau domestique, Haussperling *
Hoogzomer: jonge huismus zoekt in onze zonnefontein naar wat druppeltjes koelvloeistof.
Ik heb dit jaar voor het eerst de gehele zomer een zaadautomaat, met bescherming tegen grotere vogels,
in de tuin staan, voornamelijk om de huismussen te helpen. Maximaal waren er zestien musjes aanwezig.

Paapje080818
* Paapje, Saxicola rubetra, Whinchat, Tarier des prés, Braunkehlchen *
Vanmorgen ‘normale’ temperaturen en bewolkt. Het leek wel of meteen de trek op gang kwam
want ik zag al enkele tientallen goudplevieren en een handvol paapjes in de polders rond Stompwijk.

Goudplevier080818A
* Goudplevier, Pluvialis apricaria, European Golden Plover, Pluvier doré, Goldregenpfeifer *
Vroeg uit hun noordelijke broedgebieden terugkerende goudplevieren zijn nog voor een groot deel in broedkleed.

Bruinekiekendief080818A
* Bruine kiekendief, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier, Busard des roseaux, Rohrweihe *
Juveniele bruine kiekendieven zijn vrijwel egaal donkerbruin met een eigele kop. Deze vogel was vandaag
in Zoetermeer aan het jagen. Vrouwtjes zijn minder donker met lichte vlekken en hebben een lichtere kop.

Patrijzen040818
* Patrijs, Perdix perdix, Grey Partridge, Perdrix grise, Rebhuhn *
Moeder patrijs op wacht bij (drie van) haar vijf foeragerende al grote kuikens. Benthuizer Noordpolder, zaterdag.

Kommavlinder260718A

Kommavlinder270718A
* Kommavlinder, Hesperia comma, Silver-spotted Skipper, Virgule, Komma-Dickkopffalter *
Van de gele dikkopjes is de kommavlinder met zijn (komma)vormige vlekken ongetwijfeld de mooiste.
En de zeldzaamste: hij komt maar in enkele streken in ons land voor. Zoals op het Dwingelderveld.

Adder240718
* Adder, Vipera berus, Adder, Vipère péliade, Kreuzotter *
Zonnende adder in een holletje onder een struik op het Dwingelderveld. Als adders gaan vervellen,
worden hun ogen troebel: er komt vocht tussen de ogen en de lens, de zgn. melkogen.

* Havik dood *

Helaas is de jonge havik uit het Bentwoud dood. Overleden in de nacht van vrijdag op zaterdag
in Vogelopvang Delft. De precieze doodsoorzaak is onbekend, mogelijk door een gebroken staartbeen en stress.

IJsvogel040818ID
* IJsvogel, Alcedo atthis, Kingfisher, Martin-pêcheur d’Europe, Eisvogel *
Foto en tekst Inge Duijsens: Zaterdag zag ik voor het eerst dit jaar weer eens ijsvogels.
Na de aanhoudende strenge vorst begin dit jaar zijn heel veel ijsvogels ‘verdwenen’.
IJsvogels houden namelijk helemaal niet van ijs, want als het water in hun omgeving is dichtgevroren,
kunnen ze geen visjes meer vangen. Ik zag zaterdag in Flevoland een volwassen vrouwtje
alsmede dit jonge mannetje: herkenbaar aan zijn bruinige pootjes en zwarte snavel met wit puntje.
Fijn om te zien dat er weer jonge vogels zijn, dan kan de populatie zich hopelijk herstellen.

***
Recensie

Darwin in de stad
Evolutie in de urban jungle

Menno Schilthuizen, Atlas Contact 2018, ISBN 978 90 4503 626 73, € 24,99
Darwin zou versteld staan van de snelheid van de evolutie van plant en dier in de stad.
Boeiend boek over de aanpassing van leven binnen enkele generaties aan stedelijke omgeving.
Klik hier voor een uitgebreide bespreking.