180403 Natuur komt op temperatuur

Blauwborst030418A

Blauwborst030418C
* Blauwborst, Luscinia svecica cyanecula, Bluethroat, Gorgebleue à miroir, Blaukehlchen *

Nu de temperatuur omhoog gaat, komen ook de pas gearriveerde rietvogeltjes omhoog.
Blauwborsten had ik al eerder gezien, laag in de begroeiing. Vanmorgen langs de Zevenhuizerplas
vlogen er diverse rond en zongen sommige blauwborsten al vanaf de rietstengels.
Maar het woei eigenlijk nog te hard, waardoor bijvoorbeeld rietzangers zich nauwelijks lieten zien.
Ook enkele Cetti’s zangers, maar die leven zo verborgen dat je ze toch al bijna niet voor de lens krijgt.
De komende dagen/weken mogen we flink wat activiteiten van de vogels verwachten, ook van weidevogels!

Grutto130318B
* Grutto, Limosa limosa, Black-tailed Godwit, Barge à queue noire, Uferschnepfe *
Ook grutto’s hebben te lijden (gehad) van het koude en het natte weer. Dat wordt nu beter!
De zonnepomp in De Wilck draait prima, de daarvoor bestemde percelen staan intussen plasdras.

Groothoefblad030418
* Groot hoefblad, Petasites hybridus, Common Butterbur, Grand pétasite, Gewöhnliche Pestwurz *

Klein hoefblad030418
* Klein hoefblad, Tussilago farfara, Colt’s-foot, Tussilage, Huflattich *

Vanmorgen zag ik op veel plaatsen de bloemtrossen van groot hoefblad staan. Rozeachtig.
Misschien ook wat purper. Op de een of andere manier trekken die bloemen me sterk aan.
Groot en klein hoefblad behoren tot de familie van de composieten, net zoals paardenbloemen.
Veel van die composieten hebben gele bloemen, waarom het groot hoefblad eigenlijk niet?
Groot en klein hoefblad danken hun naam aan de vorm van de bladeren, die bijna hetzelfde is.
Alleen zijn de bladeren van groot hoefblad veel groter, ze lijken wel wat op rabarberplanten.
Ze behoren wel tot verschillende geslachten. Groot hoefblad tot Petasites (hoefblad)
en klein hoefblad tot Tussilago. Deze naam betekent zoiets als hoestverdrijver.
Ook aan groot hoefblad worden medicinale krachten toegekend, o.a. tegen hooikoorts.
* Vogeldagboekquiz *

Boomklever200318ID
* Boomklever, Sitta europaea, Nuthatch, Sittelle torchepot, Kleiber *
Het kontje van de boomklever leverde bij verreweg de meeste inzenders geen probleem op.
Enkele lezers dachten aan een mezensoort, keep, witgatje, kwikstaart, kievit of barmsijs.

De nieuwe opgave: welke vogels vormen hier een koor? Geluid heb ik op 21 maart opgenomen.

Torenvalk010418ID
* Torenvalk, Falco tinnunculus, Kestrel, Faucon crécerelle, Turmfalke *
Foto en tekst Inge Duijsens: Eind februari zag ik een paartje torenvalken bij mij in de buurt
bij het nestkastje zitten. Ik volg dit paar al jaren, ze broeden er elk jaar met succes.
De afgelopen dagen zag ik het vrouwtje een groot deel van de dag in een boom zitten wachten.
Zo te zien was ze nog niet met broeden begonnen. Ook vorige seizoenen heb ik gezien
dat ze bij de nestkast wacht en dat het mannetje muizen komt brengen. Wanneer ze voldoende voedsel
krijgt aangeboden en op een goed gewicht is, start ze met eieren leggen en broeden.
Zondag zat het mannetje in de kast en het vrouwtje in de boom te roepen. Even later volgde de paring.

* Vogelrotonde Zoetermeer *


Helaas is de gemeente Zoetermeer te laat in actie gekomen om de nestkasten in Oosterheem,
de zgn. vogelrotonde (zie vorige Vogeldagboek), te onderhouden en te vervangen.
De ringmussen vertoonden namelijk al duidelijk broedgedrag. Ik heb vandaag wel een e-mail gekregen
waarin de gemeente belooft de dertig nestkasten na het broedseizoen voor nieuwe te verwisselen.
Vogelbescherming heeft de kasten gratis toegezegd na bemiddeling van de stadsvogeladviseur.