De populier

De_populier

Auteur
Wim Huijser

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2017
256 pagina’s, 15 x 23 cm
ISBN 978 90 5011 5251
€ 24,95

De populier
Onze volksboom in nieuw perspectief

Dit boek is volledig gewijd aan een doodnormale boom, de populier. Maar ja, wat is nog gewoon in deze tijd waarin de ene na de andere boomsoort wordt bedreigd? Denk aan de es, die wordt geteisterd door de essentaksterfte, aan de eiken, die het zwaar hebben, aan de iepziekte en de kwijnende kastanjebomen en je weet, wat nu nog gewoon is, is dat straks misschien niet meer.

‘De populier’ is een boek voor de echte bomenliefhebber, of moet ik zeggen: houtliefhebber? Want het gaat relatief weinig over de ecologie van de populier en de daarop levende soorten, en veel meer over de aanplant, het gebruik en de esthetische waarde van deze interessante boomsoort.

Het zou een echte aanvulling zijn indien de natuurwaarden van de populier meer voor het voetlicht zouden komen. Van een uitgeverij als de KNNV verwacht je dat eigenlijk wel.

De schrijver laat populierendeskundigen uit het hele land aan het woord (o.a. boomkwekers, wetenschappers, boomspecialisten, houtverwerkers en zelfs beeldend kunstenaars). Deze portretten wisselt hij af met korte artikelen waarin de populier de hoofdrol speelt.

Het boek is vlot leesbaar en heeft een plezierige opmaak.

Ronald Klingers, 20 november 2017