Veldgids Vogelzang

Veldgids_Vogelzang

BirdSounds_Europe
Twee schermafdrukken van de app
BirdSounds Europe

Auteur
Dick de Vos

Geluiden
Henk Meeuwsen e.a.

Uitgave
KNNV Uitgeverij
, 2017
290 pagina’s, 15 x 22 cm, harde omslag
ISBN 978 90 5011 5728
€ 34,95

Veldgids Vogelzang
Vogels herkennen aan hun zang en roep
200 Europese soorten | Determinatiesleutels | ABC voor natuuropnames

BirdSounds Europe – app

Vogels kijken doe je met je oren.’ Treffende voorwoorden van Ruud van Beusekom van Vogelbescherming bij de Veldgids Vogelzang. Het kost best wat inspanning om vogelgeluiden te leren kennen, maar met degelijke oefening herken je dan zeker driekwart van de vogels om je heen – zonder ze meteen te zien. Maar je wéét dat ze er zijn!

Voortbordurend op ‘Wat zingt daar?’ heeft Dick de Vos in de Veldgids Vogelzang het gepresteerd om van tweehonderd Europese soorten een indruk te geven van hun zang en hun roep. Een indruk, want op papier kan je onmogelijk, zelfs niet in sonogrammen, weergeven wat je met je oren hoort. Daartoe helpt de app Vogelzang (zie hieronder).

De Veldgids is een uitgebreide versie van ‘Wat zingt daar?’ Verbeterd, meer soorten. Ook de hulpsleutels zijn aangepast, zoals voor ganzen en zwanen en steltlopers en er zijn vluchtroepen van bekende trekvogels toegevoegd.

De systematische determinatiesleutel bevat drie hoofdgroepen. De Roepzang met als deelsleutels de Losse roep (buizerd), Losse strofe (boomkruiper) en de Roepseries (boomklever). Verder de hoofdgroep Strofenzang met als deelsteutels Motiefseries (koolmees), Roffels (grote bonte specht), Stereotype strofen (vink), Half-vrije strofen (gekraagde roodstaart) en Vrije strofen (merel. De derde hoofdgroep is Continuzang: Semi-continuzang (groenling), Monotone continuzang (snor) en Gevarieerde continuzang (veldleeuwerik).

Handig zou geweest zijn om bij de soortbeschrijving ook een verwijzing naar de (deel)sleutel te zetten. Wil je weten welke sleutel bij een vogel hoort, moet je dat nu steeds uitzoeken.

In de inleidende hoofdstukken wordt o.a. ingegaan op de vraag waarom vogels zingen (‘ook voor hun plezier’), wanneer en waar, wat de invloed is van licht, weer en wind, hoe zingen vogels (syrinx) en een technische verhandeling op welke manieren geluiden worden opgeschreven. Verder is er een instructief hoofdstuk over het zelf opnemen van vogelgeluiden (ABC voor natuuropnames). Hierin staan uitgebreide tips over o.m. geschikte apparatuur (met name microfoons), techniek, omstandigheden in het veld (muggen).

Bij het boek ‘behoort’ de apart te verkrijgen (ca. € 5) uitgebreide app BirdSounds Europe. Dat is een voortreffelijke app, zowel wat betreft de functionaliteit als de kwaliteit van de geluiden. Het zijn professionele opnames, de meeste van de natuurgeluidenexperts Henk Meeuwsen en Patrik Åberg. Op dit moment bevat de app 1314 geluiden van 356 Europese soorten; dit aantal wordt geleidelijk aan uitgebreid. Totale duur thans ruim drie uur.

De app werkt snel, het zoeken van de vogelsoorten via een alfabet is secondenwerk. Dat geldt ook voor de opnames zelf, die variëren van zo rond de tien seconden (voor eenvoudige zang) tot enkele tientallen seconden voor de echte zangers (bijv. merel, nachtegaal). Precies lang genoeg om de geluiden goed in je op te nemen.

De classificaties van de geluiden zijn nu nog Engelstalig, maar binnenkort meertalig. Trouwens, klik op de naam van de vogel en dan krijg je de naam in 24 talen te zien. Verder zijn er rechtstreekse links naar soortbeschrijvingen en vogelfoto’s op Wikipedia, Bing, Google en Flickr. Ik heb nog nooit een vogel-app op mijn mobieltje laten staan, maar de prachtige geluiden en de gemakkelijke hanteerbaarheid van deze app hebben mij over de streep getrokken. Een blijvertje!

INFO 2022. De app bevat thans 2032 opnames van 436 Europese soorten. Uitgave BirdingApps.

AdG, 17 april 2017