Steltlopers van Europa

Steltlopers_van_Europa.jpg
Franjepoten_juv_winter.jpg

Auteur
Lars Gejl

Vertaling
Ger Meesters

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2016
376 pagina’s, 26 x 24,5 cm
ISBN 978 905011 571 1
€ 44,95

Oorspronkelijke titel
Europas Vadefugle, 2015

Steltlopers van Europa

Steltlopers behoren tot de vogelgroepen waarvan de verschillende soorten niet even eenvoudig zijn te determineren. Denk bijvoorbeeld aan al die strandlopers, die kleine wriemelbeestjes die meestal op grote afstand in het wad lopen te pikken. Ze zien er in hun zomer- en winterkleed en juveniele kleden steeds weer anders uit. Bovendien vertonen de soorten nogal eens sterke gelijkenis met andere steltlopertjes.

Dit lijvige boek kan vogelaars helpen om ze beter uit elkaar te houden. Voor alle vogelaars in ons waterrijke kustland is deze uitgave een zeer welkome aanvulling voor de boekenkast!

Gelet op de omvang en het gewicht is Steltlopers van Europa een boek om thuis steltlopers te bestuderen. Voor het veld is het te zwaar. In dit boek worden 82 algemene, schaarse en zeldzame steltlopersoorten van het noordelijk halfrond zeer gedetailleerd beschreven. Vierenveertig algemene soorten die in Europa broeden of die hier als trekvogel neerstrijken, en nog eens achtendertig dwaalgasten uit Noord-Amerika en Azië.

De beschrijvingen gaan vergezeld van bijzonder veel, erg goed gemaakte foto’s van de steltlopers. Veel van die foto’s zijn van de hand van de auteur. De enige tekeningen in dit boek zijn silhouettekeningen.

Bijzonder handig is het hoofdstuk waarin foto’s van nauw verwante soorten bij elkaar op één pagina zijn geplaatst, waardoor de verschillen goed waarneembaar zijn. In bepaalde gevallen geven pijlen in de foto’s aan, wat de echt onderscheidende kenmerken tussen de verschillende vogels zijn.

Een leuk extraatje is dat van sommige steltlopersoorten de roep en andere geluiden beluisterd kunnen worden. In het boek zijn namelijk QR-codes opgenomen die met een smartphone gescand kunnen worden, en vervolgens worden afgespeeld. Ik heb het geprobeerd: het werkt prima.

 

Ronald Klingers, 14 september 2016