Bird Families of the World

Bird_Families_of_the_World.jpg

Auteurs
David W. Winkler, Shawn M. Billerman
en Irby J. Lovette

Uitgave
Lynx Edicions, Spanje, 2015
600 pagina’s, 24,5 x 31,5 cm
harde omslag, losse beschermhoes
ISBN 978 84 941892 0 3
€ 87

Bird Families of the World

An Invitation to the Spectacular Diversity of Birds

In mijn eerste vogelboeken (Zien is kennen en de Vogelgids van Peterson, begin jaren zestig) stonden de zeeduikers en futen vooraan. Ach, wat is de wereld sinds mijn jeugd veranderd! In alle opzichten. Voorheen ging men uit van de morfologie van vogels: hun vorm en bouw bepaalde de indeling van de ordes en de families. In de jaren tachtig ontwikkelde zich stormachtig het onderzoek naar het DNA, waarin de erfelijke eigenschappen zijn opgeslagen. En werd de taxonomie van vogels op haar kop gezet.

Uitgangspunt (van het DNA-onderzoek) is: welke soorten behoorden in de oertijd tot elkaar, en welke en wanneer hebben ze zich afgescheiden. In Bird Families of the World staan de nieuwste opvattingen (tot 2015) over en de meest recente onderzoekingen naar de indeling van het vogelrijk. Prachtig en informatief gedaan!

Drie deskundigen van wereldnaam hebben het boek samengesteld. Ongetwijfeld zullen de komende jaren de experts op basis van nieuwe gegevens concluderen dat een bijstelling van deze vogeltaxonomie nodig is. Maar nu beschikken (beroeps)vogelaars aan de hand van Winkler, Billerman en Lovette over de modernste info.

Het is een dikke pil van zeshonderd pagina’s, Engelstalig. Er staan 243 afbeeldingen in met de verspreidingskaarten van alle families, 2336 uitstekende tekeningen van vogels van alle vogelgeslachten en 750 uitmuntende kleurenfoto’s. Deze auteurs gaan uit van 36 ordes, 243 families, vervolgens de geslachten en uiteindelijk de meer dan tienduizend vogelsoorten. Het is geen determinatieboek: niet alle soorten worden genoemd, slechts één verduidelijkende soort per geslacht.

Per orde worden alle families behandeld. Die staan keurig gerangschikt op de pagina’s, in een rode balk. Per familie worden de algemene, gemeenschappelijke karakteristieken kort en duidelijk beschreven: verenkleed, lichaamsvorm, vleugels, snavels, kop, poten. In welk habitat komen deze families vooral voor, waaruit bestaat hun voedsel, informatie over hun broedgewoontes en voortplanting, hun voorkomen en (uiteraard in het kader van recente DNA-onderzoeken) de relaties met andere vogelsoorten.

Een voorbeeld van de indeling: van de orde Pelecaniformes (roeipotigen of pelikaanachtigen), met vijf families (waaronder Ardeidae, reigers), achttien geslachten (waaronder Botaurus, roerdompen) en één afbeelding van de vier soorten die tot dit geslacht behoren, in dit geval de Australische roerdomp. Het lijkt wat ingewikkeld, maar het is heel logisch. De grootte van de vogels wordt vergeleken met een mens, of een deel daarvan (been of hand).

In de uitgebreide inleiding wordt ingegaan op de (ver)oude(rde) inzichten van de vogelclassificatie en wordt uitleg gegeven hoe het boek het beste te gebruiken. Bird Families of the World biedt niet alleen een duidelijk en leerzaam inzicht in de opbouw van de vogelfamilies, wat handig is bij determinatie, maar het is ook een prachtig boek om gewoon wat in te lezen, te bladeren en de werkelijk heel mooie tekeningen en foto’s te bekijken.

AdG, 18 december 2015

Bird_Families_of_the_World_1.jpg