Tuinvogels op ware grootte

 

Tuinvogels_op_ware_grootte.jpg

Auteur
Daniela Strauss

Fotografie
Diverse fotografen

Vertaling
André van Loon

Uitgave
Fontaine Uitgevers 2015
112 pagina’s, 13 x 19 cm
ISBN 978 90 5956 648 4
€ 12,95

Oorspronkelijke titel
Gartenvögel lebensgross
Kosmos Verlag, Stuttgart

Tuinvogels op ware grootte

‘Tuinvogels op ware grootte’ is een vogeldeterminatiegids om alleen tuinvogels te leren herkennen. Er zijn al eerder dergelijke gidsen verschenen, en het goede daaraan vind ik dat er natuurliefhebbers zijn die geen behoefte hebben aan kennis van de gehele avifauna, maar wel graag willen weten wat er in hun directe omgeving rondvliegt. Dan is een boekje als dit geschikt.

Daarmee is dan meteen een beperking aangegeven, want elke omgeving is anders. De ene tuin is de andere niet. Toch denk ik dat deze uitgave, met zestig vogelsoorten, aardig dekt wat er in ‘normale’ tuinen in Nederland aan vogels voorkomt.

Een bijzonderheid van deze determinatiegids is dat de vogels op ware grootte zijn afgebeeld, in drie hoofdstukken: vogels ongeveer even groot als een pimpelmees of kleiner, vogels ongeveer even groot als een huismus en vogels even groot als een merel of groter. Volgens de gids maakt dit een snelle herkenning mogelijk door vergelijking van de grootte.

In het algemeen vind ik dat in het veld de grootte vaak erg moeilijk is vast te stellen, en daarbij sterk afhankelijk kan zijn van de weersomstandigheden. Maar ik ben wat milder als dit kenmerk gebruikt wordt in de eigen tuin. Dan weet een waarnemer hoe groot de objecten zijn waarbij de vogel in de buurt zit. Dat maakt het bepalen van de grootte wat gemakkelijker. Bovendien zijn de meeste tuinen niet zo groot, terwijl de inschatting van de vogelgrootte juist moeilijker wordt op grotere afstanden.

Door de afmetingen van dit boek zijn de allergrootste soorten, zoals wilde eend, zwarte kraai en bosuil, slechts met de kop en de hals afgedrukt.

Deze gids maakt voor de determinatie gebruik van vogelfoto’s. Ik heb al eerder aangegeven daar geen groot voorstander van te zijn, omdat alle individuen van een vogelsoort (nogal) van elkaar verschillen. Een vogeltekening in een goede determinatiegids kiest uit al die exemplaren de grootste gemene deler voor weergave van de specifieke kenmerken.

Anderzijds zijn de foto’s erg mooi en met zorg uitgekozen. Storende achtergronden zijn meestal digitaal verwijderd. Pijlen met beschrijvingen geven de kenmerken aan waarop extra gelet moet worden.

Om een snelle determinatie mogelijk te maken zijn de tuinvogels op de uitklapbare voor- en achterflap bij elkaar in miniatuur weergegeven, met een verwijzing naar de pagina met de grotere foto en uitgebreidere beschrijving. Dat is handig.

Mijn eindoordeel: een leuke en gemakkelijk te hanteren tuinvogelgids, die geschikt is om snel de vogels in de tuin te leren kennen. De prijs-kwaliteitverhouding van dit boekje is prima.

 

Ronald Klingers, 27 november 2015