De ontvederde vogel

De_ontvederde_vogel
Tekst en illustraties
Katrina van Grouw

Redactie
Hein van Grouw

Vertaling 
Ger Meesters

Uitgave
Tirion Uitgevers 2014
290 pagina’s, 25 x 31 cm
385 tekeningen
ISBN 978 90 5210 939 8
€ 39,99

Oorspronkelijke titel
The unfeathered bird
Princeton University Press, VS, 2013

Meerkoet
Meerkoet

De ontvederde vogel

Katrina van Grouw biedt de lezer een zeer onthullend kijkje onder de ‘motorkap’ van vogels. Zij toont  in werkelijk schitterende tekeningen diverse vogels, ontdaan van veren, en in volgende tekeningen zonder vlees en spieren; ontkleed tot op het skelet. Soms de gehele vogel, soms details.

In dit prachtige boek wordt in woord en beeld ontrafeld hoe het uiterlijk, de houding en het gedrag van de vogel enerzijds, en de interne structuur van de vogel anderzijds, elkaar beïnvloeden.

Haar echtgenoot Hein van Grouw, bij lezers van Vogeldagboek bekend als voormalig conservator bij het Leidse natuurhistorisch museum Naturalis, prepareerde de dode vogels, en zette een vijftigtal skeletten in mooie, levendige en accurate houdingen in elkaar.

Bij dat jarenlang prepareren van vogelbalgen voor dit boek ontdekten Katrina en Hein steeds weer nieuwe of weinig bekende anatomische kenmerken. Een aantal daarvan komt goed beschreven aan de orde.
Het knappe van deze uitgave is dat op een heel leesbare manier erg veel over de bouw van het vogellichaam wordt verteld, en daarmee ook over hun levenswijze en over de taxonomie (de onderverdeling van vogels in families, geslachten, soorten en ondersoorten).

Zo komt de lezer heel veel meer aan de weet over de diverse vogelfamilies en hun bijzonderheden. Zelf heb ik in tijden niet zo veel bijgeleerd over vogels als door het lezen van dit boek. Kennis die ook bij het determineren van vogels in het veld van pas kan komen.

Het boek bestaat uit twee delen. In het kleine deel 1 worden de algemene anatomische kenmerken beschreven die alle vogelsoorten met elkaar delen: romp, kop en hals, poten en vleugels en staart. Door deze beschrijving en tekeningen van de algemene kenmerken is deel 2 (specifieke eigenschappen) eenvoudiger te volgen. Van de meeste grote vogelgroepen uit de gehele wereld zijn vertegenwoordigers getekend en beschreven. Dat geeft een mooie doorsnede van de vogelwereld.

Katrina van Grouw geeft in de inleiding aan dat zij, door 25 jaar noeste arbeid, heeft geprobeerd om van ‘De ontvederde vogel’ een samensmelting van kunst en wetenschap te maken, en van toegankelijkheid en kennis. Het gebeurt zelden dat kunst en wetenschap elkaar zó dicht naderen, maar Katrina is daar in geslaagd!

Ronald Klingers, 21 juli 2014