Praktijkboek Macrofotografie

Praktijkboek_macrofotografie

Auteurs
Paul van Hoof, Ron Poot, Jaap Schelvis e.a.

Eindredactie
Daan Schoonhoven

Uitgave
Birdpix/Nederpix 2014
192 pag’s, 23 x 23 cm, harde omslag
ISBN 978 90 79588 084
€ 27,90

 

Praktijkboek Macrofotografie
Laten zien wat je niet ziet

Een rijk boek. Zo kan je dit Pix-boek over macrofotografie typeren. Rijk aan technische informatie hoe je met je camera de beste dichtbij-foto’s kan maken, rijk aan ideeën hoe je zelf een creatieve stijl kan ontwikkelen.

Macrofotografie is niet eenvoudig. Niet dat je er nu dure of ingewikkelde apparatuur voor nodig hebt. Nee, zelfs met ‘gewone’ compactcamera’s kan je prima resultaten boeken.

De moeilijkheid is dat je kleine onderwerpen van dichtbij op de foto wilt zetten en dat je daarbij slechts enkele centimeters of millimeters ‘scherpte’ hebt. Bovendien zitten je onderwerpen vaak niet stil, door de wind of omdat ze bewegen. En het licht is ook niet altijd zoals je het zou willen hebben. Het vereist technisch veel vaardigheid om een goede macrofoto te maken van planten en bloemen, vlinders, kikkers, vliegen, kleine insecten, korstmossen enz.

In dit praktijkboek dragen praktijkmensen hun kennis over om die kleine wereld, die buitengewoon mooi en boeiend is, te ‘vertalen’ in mooie plaatjes. Die staan er trouwens volop in deze uitgave, zo’n 450, als illustraties bij de uitleg door de auteurs. Uiteraard staan bij alle foto’s de camera-instellingen vermeld, erg leerzaam.

De hoofdstukken behandelen uitgebreid de onderwerpen welke apparatuur je kan gebruiken, de manieren waarop je kan scherpstellen op kleine voorwerpen, het omgaan met licht en belichting, compositie en creatieve macrofotografie.

Er zijn enkele korte interviews opgenomen met professionele macrofotografen die eigen technieken hebben ontwikkeld. Boeiend! Over eigen stijlen van macrofotografen had ik best meer willen lezen. De hoofdstukken over het min of meer met dezelfde technieken fotograferen van vlinders, libellen, amfibieën en reptielen, flora en paddenstoelen zouden daarvoor ingekort kunnen worden.

Praktijkboek Macrofotografie is een uitstekend, goed verzorgd boek met duidelijke aanwijzingen voor iedereen die de kleine, fascinerende wereld om ons heen wil vastleggen.

AdG, 17 maart 2014