The Reed Warblers

Reed_Warblers.jpg

Auteurs
Bernd Leisler en Karl Schulze-Hagen

Uitgave
KNNV Uitgeverij 2011
i.s.m. Max Planck Institute for Ornithology
21 x 28,5 cm, 328 pag’s, harde kaft
ISBN 978 90 5011 3915
€ 69,95 

The Reed Warblers
Diversity in a uniform bird family

Een lastige vogelfamilie voor beginners, dat zijn de zangers (Acrocephalidae), en dan in het bijzonder de rietzangers en de karekieten. Zelfs professionele veldornithologen hebben soms moeite om bepaalde soorten van deze groep uit elkaar te houden; denk maar eens aan de kleine karekiet en de bosrietzanger op het moment dat zij niet zingen.

Het feit dat ze niet altijd even gemakkelijk te determineren zijn, komt doordat de verwantschap tussen de diverse soorten erg groot is. Deze groep is kennelijk nog niet heel lang geleden (althans in de tijdsberekening van de evolutie) gesplitst in de huidige soorten. Mogelijk omdat de voorouders steeds net weer andere voorkeuren ontwikkelden voor habitats, voedsel of klimaat, leverde dit veel redelijk tot sterk gelijkende, grijsbruinige vogeltjes op.

Maar dat maakt deze vrij homogene vogelgroep juist zo populair bij onderzoekers. Waardoor zijn de soms minieme verschillen te verklaren? Alle onderzoeksgegevens zijn samengebracht in The Reed Warblers, een zeer lezenswaardig Engelstalig boek. De schrijvers, verbonden aan het gerenommeerde Max Planckinstituut, pakken stevig uit met een dikke pil boordevol boeiende studieresultaten.

Wie een indruk wil krijgen van de hoeveelheid veldonderzoeken die aan deze interessante vogelgroep zijn gewijd, verwijs ik naar het enorme literatuuroverzicht van maar liefst 24 pagina’s.

Allerlei onderzoeksterreinen komen aan bod, waaronder de taxonomie (oftewel de verwantschap binnen deze vogelgroep), de beschrijving van de diverse habitats en de daarin aanwezige voedselbronnen, hoe de habitatkeuze de soorten heeft gevormd, competitie tussen de diverse soorten rietzangers, de zang, de voortplanting en zelfs het omgaan met broedparasitisme door koekoeken (waar deze vogelgroep erg gevoelig voor is).

Met Duitse precisie worden de onderzoeken in een logische volgorde gepresenteerd en uitgelegd. Het boek is bedoeld als populair-wetenschappelijke uitgave; ik zou zeggen met de nadruk op wetenschappelijk.

Het is de schrijvers gelukt om ondanks deze indrukwekkende hoeveelheid gegevens en gevolgtrekkingen een mooi en leesbaar boek te schrijven. De vormgeving, waaronder de vele mooie foto’s, draagt zeker bij aan het leesplezier.

Ronald Klingers, 3 februari 2012