Noordse nachtegaal – Luscinia luscinia – Thrush Nightingalde

Noordse nachtegaal

Meinerswijk, Arnhem, 28 mei 2010, 20.30 uur.
Op de achtergrond o.n. tjiftjaf, merel, fitis, zwartkop, koekoek, grauwe gans.