Snor – Locustella luscinioides – Savi’s Warbler

Snor210409_mp
Meeslouwerplas, Leidschendam-Voorburg, 29 april 2010
Zang
Op achtergrond o.m. meerkoet, fuut, kleine karekiet, stormmeeuw, zwarte kraai, koekoek, merel en hommel.