De amfibieën en reptielen van Nederland

Amfibieën_reptielen_Nederland

Redactie
Raymond Creemers en Jeroen van Delft

Eindredactie
André van Loon

Tekeningen
Bas Teunis en Paul Veenvliet

CD geluiden kikkers en padden
Baudewijn Odé

Uitgave
RAVON, Naturalis en EIS-Nederland
Distributie KNNV Uitgeverij
480 pag’s, 23,5 x 30,5 cm, harde omslag
geplastificeerde bladwijzer met index
ISBN 978 90 5011 300 7
€ 49,95

NEDERLANDSE FAUNA 9
De amfibieën en reptielen van Nederland

Deel 9 van de serie Nederlandse Fauna is weer zo’n boek dat bijna te mooi is om waar te zijn. Het geeft ongelooflijk veel informatie over (de geschiedenis van) onze padden, kikkers, slangen, salamanders, hagedissen en schildpadden in een uitstekend verzorgd boek vol fraaie foto’s en illustraties.

Plus een cd, zoals het in een moderne uitgave betaamt, in dit geval met de geluiden van alle Nederlandse kikkers en padden. Makkelijker voor de luisteraar zou het  geweest zijn om de namen op de cd te zetten in plaats van Nummer 1, Nummer 2 enz. Nu moet je in het boek kijken wat je hoort. De geluiden zijn overigens van uitstekende kwaliteit.

Als recensent wil je ‘graag’ positief-kritische opmerkingen maken, al was het alleen maar om te bewijzen dat je het boek zorgvuldig hebt doorgenomen. Bij deze uitgave passen alleen maar complimenten voor de samenstellers en via hen aan allen die een bijdrage hebben geleverd. Het boek bevat niet alleen gedetailleerde informatie die voor herpetologen interessant is, maar de teksten zijn zo levendig gepresenteerd dat ze voor iedere natuurliefhebber boeiend zijn.

Neem alleen maar eens het hoofdstuk over het groene-kikkercomplex. Iedereen kent groene kikkers: poelkikkers, meerkikkers en bastaardkikkers die uit poel- en meerkikkers zijn voortgekomen. Bastaardkikkers kunnen zich door een bijzonder mechanisme voortplanten via of poelkikker of meerkikker. Dit wordt allemaal haarfijn uitgelegd.

Evenals hoe je deze soorten kan onderscheiden, al is dat niet eenvoudig en zal je vaak een kikker in de hand moeten nemen. Daarbij is de vorm van de graafknobbel (metatarsusknobbel) doorslaggevend, ook geven de lengte van de achterpoten en de geluiden houvast. Uiteraard worden álle kenmerken en verschillen op een rijtje gezet.

De indeling van het boek is in grote lijnen hetzelfde als in de andere Fauna’s. Behalve de inleidende hoofdstukken, een zeer uitgebreide literatuuropgave en de lijsten met namen van medewerkers, komen de systematiek (taxonomie), de naamgeving en de diversiteit aan bod. Vervolgens ficties en feiten over de destijds niet al te populaire amfibieën en reptielen uit de middeleeuwen en oudere tijden.

Uitgebreid worden de ecologie en de levenswijze besproken; de landschappen, de database met alle gegevens, de veranderingen in de tijd en bescherming en beheer zijn ook onderwerpen die in een dergelijk veelomvattend boek behoren. Verreweg het grootste deel wordt gebruikt voor een zeer uitgebreide beschrijving van de circa dertig in ons land voorkomende soorten, inclusief een aantal exoten.

Samenvattend: De amfibieën en reptielen van Nederland is een prachtig boek met honderden foto’s, kaarten en tekeningen, uiterst leerzaam en erg inspirerend.

AdG, 14 december 2009