Kruisbek – Loxia curvirostra – Common Crossbill

kruisbek3_16dec07_mp
(foto Sjaak Schilperoort)

Buytenpark, Zoetermeer, 13 september 2009
Roep, op de achtergrond krakeenden.