Grote lijster – Turdus viscivorus – Mistle Thrush

  Grotelijster010706A_mp
Berkelland, 27 april 2009
Grote lijster zingt hier in koor. Aan het eind de kenmerkende ratelende roep.
Tussendoor zijn te horen roodborst, braamsluiper, een haan, ransuil (heel zacht) en vink.