Veenmol – Gryllotalpa gryllotalpa – Mole Cricket

Veenmol030706_mp
Groene Jonker, Zevenhoven, 23 mei 2009
Het geluid van deze ondergrondse krekel
is gemakkelijk te verwarren met dat van nachtzwaluw en rugstreeppad.