Atlas mosflora Eindhoven

Atlas van de mosflora van Eindhoven

Floristische inventarisatie van Blad-, Lever- en Hauwmossen in Zuidoost-Brabant

Auteur
H.M.H. van Melick

Aquarellen
E. Hazebroek

Pentekeningen
A.J. Luitingh

Potloodschetsen
J. Landwehr

Uitgave
KNNV afdeling Eindhoven
2007, 400 pagina’s
harde omslag, 23,5 x 30,5 cm
ISBN 978 90 810188 2 1

Prijs
€ 30

Atlas_mosflora_Eindhoven

BESPREKING

In Nederland en België komen zo’n 750 soorten mos voor. In en om (met een straal van 17,5 km) Eindhoven heeft men er maar liefst 377 aangetroffen. Die zijn in dit boek alle nauwkeurig gekarteerd, plus vermelding van de verspreiding in de rest van Nederland. Verder wordt de ecologie (samenhang met landschap en planten) omschreven en wordt er aanvullende van belang zijnde informatie per mossoort verstrekt. Alles naast duidelijke kaartjes met vindplaatsen.

Door het grote aantal mossen en de opzet van het boek ontstijgt deze atlas het regionale karakter. Iedereen die in mossen is geëntereseerd (en daarvoor hoef je geen bryoloog te zijn) kan in dit boek heel veel gegevens over mossen vinden. Tussen de teksten door staan beschrijvingen en schetsen van veel mossoorten. Voor een systematische determinatie van alle mossen moet je echter de Beknopte Mosflora van Nederland en België raadplegen.

De Mosflora Eindhoven is het resultaat van 25 jaar systematisch onderzoek door leden van de Eindhovense Mossenwerkgroep. Ik neem altijd diep mijn petje af als ik zoiets lees: wat een monnikenwerk, wat een volhouders. Dit soort lang niet altijd makkelijk uit te voeren inventarisaties levert heel veel kennis op over flora en fauna.

Los van alle verzamelde interessante gegevens trok vooral het eerste deel van het dikke boek mijn aandacht. Rond Eindhoven bevinden zich veel verschillende soorten landschappen, uiteraard met zeer wisselende begroeiing, met verschillende soorten waterpartijen (van beekjes en poelen tot rivieren), met stenen muren, met grafzerken enz.

Dat alles wordt goed leesbaar geschreven in verband gebracht met de ter plekke gevonden mossoorten. Heel leerzaam. De prachtige tekeningen en aquarellen zorgen ervoor dat deze mosflora een levendig boekwerk is geworden.

SAMENVATTING

Een flora over mossen die de Brabantse grenzen overschrijdt. Het is namelijk een boek met heel veel informatie over veel mossen die ook elders in ons land voorkomen. De atlas is rijk en prachtig geëllustreerd.

10 juli 2008